Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen

Koulutus on käytännönläheinen johdatus palvelumuotoiluun, asiakaslähtöisyyteen, käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen sekä asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen - koulutuksessa yhdistyvät sopivassa suhteessa niin teoria, vertaisoppiminen kuin käytännön tekeminenkin.

Aika ja paikka

Ke 29.1.20 klo 9.00-16.00 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut asiakaslähtöisestä ajattelusta sekä tuotteistamisesta ja haluat perehtyä palvelumuotoilun menetelmiin hyödyntääksesi niitä toimialasta (julkinen organisaatio, yritys, yhdistys) tai koulutustaustasta riippumatta.

Kouluttaja

CEO / palvelumuotoilija, tradenomi, FM Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, yritysten kuin yhdistystenkin kanssa toimimisesta. Raisa on myös yksi neljästä kansainvälisen palvelumuotoiluverkoston (Service Design Network) akkreditoimista kouluttajista Suomessa.

Sisältö

  • palvelumuotoilu ajatustapana
  • palvelumuotoiluprosessi ja -menetelmät
  • asiakasymmärrys, empatia
  • asiakaskokemus, palvelukokemus, palvelueleet
  • käyttäjälähtöinen ideointi
  • palveluiden parempi kohdentaminen
  • palvelun/toiminnan mallintaminen visuaalisesti
  • palvelumuotoilun mahdollisuudet
  • asiakaslähtöinen tuotteistaminen palvelumuotoilun menetelmin
  • käytännön harjoitteet, joita voi käyttää pohjana omille kehittämiskohteille

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, jonka avulla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä kartoitetaan jo olemassa olevaa palvelua ja ideoidaan mahdollisia kehittämiskohteita.

Lisätietoa koulutuksesta: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

135 € sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen

14.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.