Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla

Aika ja paikka

Ke 10.4.19 klo 9.00-16.00
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät

Kouluttaja

Akkreditoitu palvelumuotoilukouluttaja, CEO / Palvelumuotoilija, tradenomi, FM Raisa Maijala, www.palvelupolkuja.fi

Tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on muutoksessa. Tulevan uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parempi kohdentuminen käyttäjien tarpeisiin ja palvelumuotoilu sopii tulevaisuuden asiakaslähtöisten sote -palveluiden kehittämiseen. Paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tavoitteena on olla yksi palveluntuottajista maakunnallisten palvelujen rinnalla ja tämän koulutuksen tavoitteena on kehittää palvelumuotoilun sekä tuotteistamisen ja hinnoittelun osaamista paikallisissa yksiköissä tulevaa sote-uudistusta varten.

Sisältö

Koulutuskokonaisuus on jaettu kahteen toisiaan tukevaan osioon:

1. Palvelumuotoilua sosiaali- ja terveysalalle -osio on käytännönläheinen johdatus palvelumuotoiluun ja käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen. Osiossa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysalalle ominaisia piirteitä ja tapoja toimia. Kokonaisuuden aikana tutustumme:

  • palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin
  • asiakasymmärrykseen ja empatiaan
  • käyttäjälähtöiseen ideointiin
  • palvelun/toimintamuodon mallintamiseen visuaalisesti

2. Asiakaslähtöinen tuotteistaminen –osio keskittyy iteratiiviseen, asiakaslähtöiseen ja ketterään tuotteistamisprosessiin, jossa kokeilemme tuotteistamista käytännössä erilaisten harjoitus avulla. Harjoitusten lisäksi käymme läpi:

  • tuotteistamisen perusteita, hyötyjä ja edellytyksiä
  • tuotteistamisprosessia
  • tarinoiden hyödyntämisestä tuotteistamisessa
  • asiakasnäkökulmaa, asiakasvalintaa, ostokokemusta
  • hinnoittelua ja jakelukanavia

Hinta

115 € sisältäen koulutuksen, materiaalin, lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen

27.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.