Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

P6. Arviointi ja koonti 2 op (TY)

Aika ja paikka

24.-25.4.2020

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Sisältö

Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Opintosuoritukset

Seminaarityyppinen tapaaminen (12 t) ja itsenäinen työskentely. Portfolio ja suullinen esitys.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Huomioitavaa

Arviointi ja koonti -jaksolle voi osallistua vain, jos on suorittanut kaikki muut jaksot. Yhden jakson puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista.