Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

P5. Tietokirjoittaminen 4 op (TY)

Aika ja paikka

Lähiopetus:
28.-29.2.2020 ja 3.-4.4.2020

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Ensisijainen lukemisto:

Raevaara, Tiina & Strellman, Urpu: Tietokirjailijan kirja: OSA 3 sivut 109-158: Tietokirjallisuuden virtaukset, Docendo Oy 2019

Syventävää luettavaa:

Inkinen, Tommi & Löytönen, Markku & Rutanen, Anne (toim.): Kirja muuttuvassa tietoympäristössä, Suomen tietokirjailijat ry, 2014
Lukkarila, Anne: Bloggaa! E-opas kirjoittajalle, AK Kustannus 2017
Venho, Johanna (toim): Mitä essee tarkoittaa? Kustannusosakeyhtiö Savukeidas 2012