Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

P4. Draaman kirjoittaminen 4 op (TY)

Aika ja paikka

Lähiopetus: Kuusamo
10.-11.1.2019 ja 24.-25.1.2019
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita, kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos / artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

William Shakespeare: Kuningas Lear

Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin