Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

P2. Proosan kirjoittaminen 6 op (TY)

Aika ja paikka

Lähiopetus: Kuusamo
15.-16.11. ja 13.-14.12. (24 t)
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos / artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Novellin kirjoittaminen ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Ensisijainen lukemisto:        

Ekholm, Lasse: Jutun juuri – kirjoittajan opas, Tammi 2004

Syventävää luettavaa:

Bagge, Tapani: Se murhaa joka osaa, Docendo, 2016
Leinonen, Anne (toim.): Kirjoita kosmos – opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen, Suomen Tieteiskirjoittajat ry. ja Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. 2006