Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY)

Aika ja paikka

Lähiopetus: Kuusamo
27.-28.9. ja 11.-12.10. (24 t)
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Ensisijainen lukemisto:

lue ainakin toinen seuraavista:
Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin – ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi, Tammi 2002
tai
Jääskeläinen, Miisa: Sana kerrallaan – johdatus luovaan kirjoittamiseen, WSOY 2002
​​​​​​​
Syventävää luettavaa:

Tuominen, Taija: Minusta tulee kirjailija, Kansanvalistusseura 2013
Goldberg, Natalie: Luihin ja ytimiin – kirja kirjoittajalle, Kansanvalistusseura 2008
Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Haluatko todella kirjailijaksi – matkaopas kirjamaailmaan, Bookwell Oy 2012