Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (entinen Hallintotiede 25 op, entinen Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op) (LY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Oulussa.

Tavoitteet

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa työyhteisöjen sisäisiä ja välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Sisältö

HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op (syksy 2018)
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op (syksy 2018)
HAJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op (kevät 2019)
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (kevät 2019)
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op (kevät 2019)

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Kuusamo: 450 € (Hinta kuusamolaisille 340 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op -kokonaisuudessa 110 €:lla.)

Yksittäiset opintojaksot:
Oulu: 132 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 92 €/opintojakso)
Kuusamo: 132 € (Kuusamolaiset 99 €/opintojakso)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 10.9.2018 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.