Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (entinen Hallintotiede 25 op) (LY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2017-2018.
Opinnot alkavat Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op -opintojakson luennoilla perjantaina 22.9.2017

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Oulun toimipaikassa ja välitetään AC-opetuksena Kuusamon ja Raahen toimipaikkoihin.

Sisältö

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa sekä työyhteisöjen sisäisiä että organisaatioiden välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Kuusamo: 450 € (Hinta kuusamolaisille 340 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op -kokonaisuudessa 110 €:lla.)
Raahe: 450 €

Yksittäiset opintojaksot:
Oulu: 132 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 92 €/opintojakso)
Kuusamo: 132 € / opintojakso
Raahe: 132 € / opintojakso

Ilmoittautuminen

11.9.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.