Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Oppimisympäristöt ja etäopiskelu

Yhä useammin opiskelija voi osallistua opetukseen etäyhteyksiä kautta joko kesäyliopiston tarjoamissa tiloissa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tai omalta kotikoneeltaan. Erilaisia internetissä olevia ympäristöjä käytetään myös tiedonvälityksessä ja opiskelutehtävien suorittmisessa.

Mitä voi opiskella

Opiskelija voi suorittaa etäopintoina vaihtelevassa määrin erilaisia avoimiin yliopisto-opintoihin sisältyviä kursseja, ammatillista täydennyskoulutusta sekä harrastekursseja.

Miten opetus välitetään

Opetuksen välittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi verkkokokousta (Adobe Connect) , verkko-oppimisympäristöä (Optima), videoneuvottelua tai jotain muuta tietoverkon välityksellä toimivaa opetuksen ja oppimisen välinettä ja eri välineiden yhdistelmiä.

Informaatioteknologia opetuksessa

Opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) -oppaaseen on koottu yleisimpiä kesäyliopistoissa opetuksen apuna käytettäviä tieto- ja viestintäteknologisia sovelluksia tai viestintäjärjestelmiä.