Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot lukuvuonna 2018 - 2019

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Päivitämme tietoja kevään ja kesän aikana.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Arabian peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905060Y Oulu 29.10.2018-08.04.2019
2 Arabian peruskurssi II, 5 op (OY) - ay905061Y Oulu 01.11.2018-11.04.2019
3 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 01.01.2018-31.12.2018
4 Draamakasvatus 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018-31.07.2019
5 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi 01.10.2018-13.05.2019
6 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu Syksy 2018 - kevät 2019
7 English Activation Course 2 op (OY) - ay902063Y Oulu 01.10.2018-03.12.2018
8 English: Oral Skills 3 op (LY) - TENG0102 Oulu Kevät 2019
9 English: Reading Comprehension 3 op (LY) - TENG0101 Oulu Syksy 2018
10 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Raahe, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
11 Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905024Y Oulu Syksy 2018
12 Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905028Y Oulu Syksy 2018
13 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
14 Filosofia 35 op (OY) Oulu Syksy 2018
15 Gerontologia 26 op (JY) Kuusamo, Oulu Syksy 2018
16 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op (LY) - ayONPOOL5 Oulu Syksy 2018
17 Historia 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
18 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019 -Syksy 2019
19 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114 Kuusamo, Oulu, Raahe Syksy 2018
20 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
21 Italian alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905006Y Oulu 24.09.2018-17.12.2018
22 Italian jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905008Y Oulu 25.09.2018-22.01.2018
23 Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op (UEF) Pyhäjärvi Syksy 2018
24 Kasvatustiede 25 op (OY) - ayA250504 Kuusamo Syksy 2018
25 Kasvatustiede 25(JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
26 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska Syksy 2018
27 Kauppatieteiden perusopinnot 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
28 Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905080Y Oulu 19.09.2018-19.12.2018
29 Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
30 Lakitiedon kurssi 5 op (OY) Oulu Kevät 2019
31 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu Syksy 2018
32 Liikuntalääketiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe Syksy 2018
33 Liikuntalääketiede 36 op (UEF) Oulu Syksy 2018
34 Logopedian sivuaineopinnot 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
35 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.12.2019
36 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.07.2021
37 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
38 Markkinointi 25 op ( VY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
39 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY) - ayKKAS2103 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
40 Oikeushistoria 5 op (LY) - ayOTM0010 Oulu Syksy 2018
41 Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (entinen Hallintotiede 25 op) (LY) Kuusamo, Oulu, Raahe Syksy 2018
42 Palvelumuotoilu 25 op (LY) Oulu, Raahe Syksy 2018 - kevät 2019
43 Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op (OY) - ay905082Y Oulu 27.09.2018-20.12.2018
44 Psykologia 15 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
45 Psyykkiset traumat 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
46 Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904016Y Oulu Syksy 2018
47 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
48 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
49 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu Syksy 2018 - kevät 2019
50 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Ylivieska Syksy 2018
51 Sosiaalityö 25 op (LY) Oulu Syksy 2018
52 Suomen kielen rakenne 5 op (OY) Oulu Syksy 2018
53 Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
54 Suomi toisena ja vieraana kielenä 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
55 Terveystieteet 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
56 Terveystieteet 31 op (OY) Oulu Kevät 2019
57 Tieto ja tutkimus II, Tiedonhaku / Tieteellinen viestintä 4 op (OY) Oulu Syksy 2018
58 Tuotantotalous 25 (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.08.2018-31.07.2019
59 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
60 Venäjän alkeiskurssi I 5 op(OY) Ylivieska Syksy 2018-Kevät 2019
61 Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904066Y Oulu 18.09.2018-18.12.2018
62 Viestintä 25 op (OY) Oulu Syksy 2018
63 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) -ay694959Y Oulu Syksy 2018
64 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018