Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot lukuvuonna 2018 - 2019

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Päivitämme tietoja kevään ja kesän aikana.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Academic Reading 3 op (JY) - XENX001 Raahe Kevät 2019
2 Arabian peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905060Y Oulu 29.10.2018-08.04.2019
3 Arabian peruskurssi II, 5 op (OY) - ay905061Y Oulu 30.10.2018-09.04.2019
4 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 01.01.2018-31.12.2018
5 Draamakasvatus 25 op (JY) Ylivieska 1.8.2018-31.07.2019
6 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Oulu 01.10.2018-13.05.2019
7 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Raahe 01.09.2018-31.12.2019
8 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
9 English Activation Course 2 op (OY) - ay902063Y Oulu 01.10.2018-03.12.2018
10 English Activation Course 2 op (OY) - ay902063Y Raahe Syksy 2018
11 English: Oral Skills 3 op (LY) - TENG0102 Oulu 21.01.2019-18.02.2019
12 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
13 Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905024Y Oulu 18.09.2018-18.12.2018
14 Espanjan alkeiskurssi II 4 op (OY) -ay905026Y Oulu 15.01.2019-16.04.2019
15 Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905028Y Oulu 17.09.2018-17.12.2018
16 Espanjan jatkokurssi II 4 op (OY) - ay905029Y Oulu 14.01.2019-15.04.2019
17 Farmasian yksittäiset opintojaksot 1 - 25 op (UEF) Raahe 11.09.2018-31.07.2019
18 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Ylivieska 01.10.2018-31.12.2019
19 Filosofia 35 op (OY) Oulu 01.10.2018-31.12.2019
20 Gerontologia 25 op (UEF) Raahe 03.09.2018-31.12.2019
21 Gerontologia 26 op (JY) Oulu 18.09.2018-31.07.2019
22 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op (LY) - ayONPOOL5 Oulu 08.02.2019-23.02.2019
23 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (entinen Hallintotiede 25 op, entinen Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op) (LY) Kuusamo, Oulu 21.09.2018-31.10.2019
24 Historia 25 op (OY) Oulu 24.09.2018-31.12.2019
25 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019 -Syksy 2019
26 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114 Oulu, Raahe 29.10.2018-01.11.2018
27 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
28 Italian alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905006Y Oulu 24.09.2018-17.12.2018
29 Italian alkeiskurssi II 4 op (OY) -ay905007Y Oulu 14.01.2019-08.04.2019
30 Italian jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905008Y Oulu 08.04.2019-21.05.2019
31 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
32 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 29.08.2018-31.07.2019
33 Kasvatustiede 35 op (OY) Ylivieska 01.09.2018-31.7.2019
34 Kauppatieteiden perusopinnot 25 op (OY) Oulu 03.09.2018-31.12.2019
35 Kuvataiteen työpajat 7 op (LY) Kuusamo Syksy 2018 - Kevät 2019
36 Lakitiedon kurssi 5 op (OY) Oulu Kevät 2019
37 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Oulu 01.10.2018-31.12.2019
38 Logopedia 25 op (OY) Oulu 11.09.2018-31.12.2019
39 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.12.2019
40 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.07.2021
41 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
42 Palvelumuotoilu 25 op (LY) Oulu 22.09.2018-31.12.2019
43 Palvelumuotoilu 25 op (LY) Oulu 02.02.2019-31.12.2019
44 Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op (OY) Oulu 15.01.2019-09.04.2019
45 Psykologia 15 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
46 Psyykkiset traumat 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
47 Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904016Y Oulu 19.09.2018-19.12.2018
48 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019
49 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
50 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF) Ylivieska 27.09.2018-04.2019
51 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 21.09.2018-31.12.2019
52 Svenska för samhällsvetare och filosofer 3 op (JY)- XRUY002/902 Raahe 19.01.2019-23.02.2019
53 Terveystieteet 25 op (OY) Oulu 10.09.2018-10.05.2019
54 Tuotantotalous 25 op (OY) Raahe 20.08.2018-31.07.2019
55 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
56 Venäjän alkeiskurssi I 5 op (OY) Ylivieska Kevät 2019
57 Venäjän alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay904067Y Raahe Kevät 2019
58 Viestintä 25 op (OY) Oulu 26.09.2018-31.12.2019
59 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) -ay694959Y Oulu 08.01.2019-14.02.2019
60 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Ylivieska Syksy 2018