Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot lukuvuonna 2018 - 2019

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Päivitämme tietoja kevään ja kesän aikana.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Academic Reading 3 op (JY) Raahe 05.09.2018-29.09.2018
2 Arabian peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905060Y Oulu 29.10.2018-08.04.2019
3 Arabian peruskurssi II, 5 op (OY) - ay905061Y Oulu 01.11.2018-11.04.2019
4 Asiantuntijan verkkoviestintä 5 op (OY) Pyhäjärvi Kevät 2019
5 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 01.01.2018-31.12.2018
6 Draamakasvatus 25 op (JY) Ylivieska 1.8.2018-31.07.2019
7 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi 01.10.2018-13.05.2019
8 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Raahe 01.09.2018-31.12.2019
9 Englantilainen filologia 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.07.2019
10 English Activation Course 2 op (OY) Raahe Syksy 2018
11 English Activation Course 2 op (OY) - ay902063Y Oulu 01.10.2018-03.12.2018
12 English: Oral Skills 3 op (LY) - TENG0102 Oulu Kevät 2019
13 English: Reading Comprehension 3 op (LY) - TENG0101 Oulu 10.09.2018-08.10.2018
14 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
15 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Kuusamo, Raahe 13.09.2018-31.07.2019
16 Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905024Y Oulu 18.09.2018-18.12.2018
17 Espanjan alkeiskurssi II 4 op (OY) -ay905026Y Oulu Kevät 2019
18 Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905028Y Oulu 17.09.2018-17.12.2018
19 Espanjan jatkokurssi II 4 op (OY) - ay905029Y Oulu Kevät 2019
20 Farmasian yksittäiset opintojaksot 1 - 25 op (UEF) Raahe 11.09.2018-31.07.2019
21 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Raahe, Ylivieska 01.10.2018-31.12.2019
22 Filosofia 35 op (OY) Oulu 01.10.2018-31.12.2019
23 Gerontologia 25 op (UEF) Raahe 03.09.2018-31.12.2019
24 Gerontologia 26 op (JY) Kuusamo, Oulu 18.09.2018-31.07.2019
25 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op (LY) - ayONPOOL5 Oulu Kevät 2019
26 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (entinen Hallintotiede 25 op, entinen Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op) (LY) Kuusamo, Oulu, Raahe 21.09.2018-31.12.2019
27 Historia 25 op (OY) Oulu 24.09.2018-31.12.2019
28 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114 Kuusamo, Oulu, Raahe 29.10.2018-01.11.2018
29 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
30 Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY) Raahe 17.10.2018-24.11.2018
31 Italian alkeiskurssi I, 4 op (OY) - ay905006Y Oulu 24.09.2018-17.12.2018
32 Italian alkeiskurssi II 4 op (OY) -ay905007Y Oulu Kevät 2019
33 Italian jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905008Y Oulu 25.09.2018-22.01.2018
34 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
35 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 29.08.2018-31.07.2019
36 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska 01.09.2018-31.7.2019
37 Kauppatieteiden perusopinnot 25 op (OY) Oulu 03.09.2018-31.12.2019
38 Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op (OY) - ay905080Y Oulu 19.09.2018-19.12.2018
39 Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op (OY) Oulu 18.09.2018-31.12.2019
40 Kuvataiteen työpajat 7 op (LY) Kuusamo Syksy 2018 - Kevät 2019
41 Lakitiedon kurssi 5 op (OY) Oulu Kevät 2019
42 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu 01.10.2018-31.12.2019
43 Liikuntalääketiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe 17.09.2018-31.12.2019
44 Liikuntalääketiede 36 op (UEF) Oulu 09.10.2018-31.07.2020
45 Logopedia 25 op (OY) Oulu 18.09.2018-31.12.2019
46 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.12.2019
47 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 25.09.2018-31.07.2021
48 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu, Raahe, Ylivieska 17.09.2018-31.12.2019
49 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
50 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY) - ayKAPS0113 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.11.2018-01.12.2018
51 Oikeushistoria 5 op (LY) - ayOTM0010 Oulu 12.10.2018-13.10.2018
52 Palvelumuotoilu 25 op (LY) Oulu, Raahe 22.09.2018-31.12.2019
53 Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op (OY) - ay905082Y Oulu 27.09.2018-20.12.2018
54 Portugalin alkeiskurssi, osa II, 4 op (OY) - ay905083Y Oulu Kevät 2019
55 Psykologia 15 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
56 Psyykkiset traumat 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
57 Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904016Y Oulu 19.09.2018-19.12.2018
58 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019
59 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
60 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF) Ylivieska 27.09.2018-04.2019
61 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu 14.09.2018-31.12.2019
62 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 21.09.2018-31.12.2019
63 Sosiaalityö 25 op (LY) Oulu 12.09.2018-31.12.2019
64 Suomen kielen rakenne 5 op (OY) -ay694926Y Oulu 19.09.2018-31.10.2018
65 Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY) Oulu 17.09.2018-31.12.2019
66 Suomi toisena ja vieraana kielenä 25 op (OY) Oulu 17.09.2018-31.12.2019
67 Svenska för samhällsvetare och filosofer 3 op (JY) Raahe Syksy 2018
68 Terveystieteet 25 op (OY) Oulu 10.09.2018-10.05.2019
69 Tuotantotalous 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 20.08.2018-31.07.2019
70 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
71 Venäjän alkeiskurssi I 5 op (OY) Ylivieska Kevät 2019
72 Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) Raahe 10.09.2018-10.12.2018
73 Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904066Y Oulu 18.09.2018-18.12.2018
74 Venäjän alkeiskurssi II, 5 op (OY) Raahe Syksy 2018
75 Viestintä 25 op (OY) Oulu 26.09.2018-31.12.2019
76 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) -ay694959Y Oulu 08.01.2019-14.02.2019
77 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Ylivieska Syksy 2018