Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot lukuvuonna 2017 - 2018

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Päivitämme tietoja kevään ja kesän aikana.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Arabian peruskurssi I, 5 op (OY) Oulu 30.10.2017-16.04.2018
2 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 1.1.2018-31.12.2018
3 Draamakasvatus 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.1.2018-31.12.2018
4 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Oulu, Raahe 02.10.2017-31.07.2018
5 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2017-31.12.2018
6 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 15.09.2017-31.07.2018
7 English Activation Course 2 op (OY) Oulu 02.10.2017-04.12.2017
8 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 1.1.2018- 31.12.2018
9 Erityispedagogiikka 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 31.08.2017-31.07.2018
10 Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) Oulu 18.09.2017-11.12.2017
11 Espanjan alkeiskurssi II, 4 op (OY) Oulu Kevät 2018
12 Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) Oulu 19.09.2017-12.12.2017
13 Espanjan jatkokurssi II, 4 op (OY) Oulu Kevät 2018
14 Farmasia 25 op (UEF) Raahe, Ylivieska 12.09.2017-31.12.2018
15 Filosofia 25 op (OY) Oulu 02.10.2017-31.07.2018
16 Filosofia 35 op (OY) Oulu 02.10.2017-31.12.2018
17 Gerontologia 26 op (JY) Oulu 20.09.2017-31.07.2018
18 Hallintotiede 35 op (LY) Oulu 29.09.2017-31.07.2019
19 Historia 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.7.2018
20 Historia 25 op (OY) Oulu 25.09.2017-31.07.2018
21 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-30 op (UEF) Ylivieska Kevät 2018-Syksy 2018
22 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) Kuusamo, Oulu, Raahe 30.10.2017-02.11.2017
23 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op ( TY) Ylivieska Syksy 2018
24 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.12.2017
25 Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY) Raahe 08.11.2017-02.12.2017
26 Italian alkeiskurssi I, 4 op (OY) Oulu 19.09.2017-12.12.2017
27 Italian alkeiskurssi II, 4 op (OY) Oulu Kevät 2018
28 Japanin kielen alkeiskurssi I, 5 op (OY) Oulu 12.09.2017-19.12.2017
29 Japanin kielen alkeiskurssi II, 5 op (OY) Oulu 16.01.2018-17.04.2018
30 Johtaminen 26 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
31 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
32 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.09.2017-31.07.2018
33 Kiinan kielen peruskurssi I, 5 op (OY) Oulu 20.09.2017-20.12.2017
34 Kiinan kielen peruskurssi II, 5 op (OY) Oulu 17.01.2018-02.05.2018
35 Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op (HY) Oulu 23.10.2017-12.01.2018
36 Kuvataide 25 op (LY) Raahe 24.02.2018-31.12.2018
37 Lakitiedon kurssi 5 op (OY) Oulu Kevät 2018
38 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Kuusamo Syksy 2017-kevät 2018
39 Liikuntalääketiede 25 op (UEF) Oulu 19.09.2017-31.12.2018
40 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu, Ylivieska 18.09.2017-31.12.2018
41 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Oulu 18.09.2017-31.07.2020
42 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu 18.09.2017-31.12.2018
43 Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.01.2018-31.07.2018
44 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY) Kuusamo, Oulu, Raahe 23.11.2017-25.11.2017
45 Oikeus yhteiskunnassa 5op (VY) Ylivieska 8.12. - 31.12.2017
46 Oikeussuoja hallinnossa 5 op (VY) Ylivieska 1.1.2018-31.7.2018
47 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op (LY) Oulu Kevät 2018
48 Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (entinen Hallintotiede 25 op) (LY) Kuusamo, Oulu, Raahe 22.09.2017-31.12.2018
49 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (VY) Ylivieska 5.5.2018-31.12.2018
50 Portugalin alkeiskurssi, osa I, 4 op (OY) Oulu 18.09.2017-11.12.2017
51 Portugalin alkeiskurssi, osa II, 4 op (OY) Oulu Kevät 2018
52 Psykologia 25 op (OY) Kuusamo, Raahe 24.08.2017-30.06.2018
53 Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) Oulu 20.09.2017-20.12.2017
54 Ranskan alkeiskurssi II, 5 op (OY) Oulu Kevät 2018
55 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Raahe 27.09.2017-31.12.2018
56 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF) Ylivieska 21.01.2017-31.07.2018
57 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Oulu 22.09.2017-31.12.2018
58 Stressilääketiede 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.12.2017
59 Suomen kielen perusopinnot 25 op (OY) Oulu 19.09.2017-31.12.2018
60 Suomen kielen rakenne 5 op (OY) Oulu 20.09.2017-18.10.2017
61 Suomi 100 vuotta (TY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.10.2017-31.05.2018
62 Svenska för samhällsvetare och filosofer 3 op (JY) Raahe Kevät 2018
63 Terveystieteet 25 op (OY) Oulu 02.10.2017-28.02.2018
64 Terveystieteet 35 op (OY) Oulu Kevät 2018–syksy 2018
65 Tuotantotalous 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 24.08.2017-31.07.2018
66 Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) Oulu 19.09.2017-19.12.2017
67 Venäjän alkeiskurssi I, 5 op (OY) Raahe Kevät 2018
68 Venäjän alkeiskurssi II, 5 op (OY) Oulu 16.01.2018-08.05.2018
69 Viestintä 25 op (OY) Oulu 20.09.2017-27.05.2018
70 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) Oulu 15.01.2018-08.02.2018
71 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2017-31.7.2018