Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Nuorisotutkimukset perusopinnot 25 op (JY)

Aika ja paikka

Opintojen infotilaisuus järjestetään Ylivieskassa 18.9.2018 klo 17.00-19.00

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille nuorten parissa työskenteleville ja näihin ammatteihin suuntaaville, kuten perusasteen opettajille, nuorisotyöntekijöille, nuorisotyönohjaajille, nuorten harrastus- ja urjeilutoimintaa ohjaaville ja valmentaiille, sosiaalityöntekijöille, koulupsykologeille ja koulukuraattoreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille ja arkipäivän kasvattajille. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia. Opintoja voi hyödyntää monessa koulutuksessa, koulutukseen hakeutumisessa ja erilaisissa työtehtävissä.

Kouluttaja

Tentaattorit Sari Paajanen ja Johanna Puumala

Ryhmänohjaajan toimii KM Heli Kettunen-Torvikoski

Tavoitteet

Nuorisotutkimuksen perusiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä käsitteisiin, teorioihin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestysmistavat
  • jäsentää ja eritellä nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa
  • tunnistaa ja vertailla nuorisotutkimuksia sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €

Hinta sisältää myös Jyväskylän yliopiston perimän avoimien opintojen rekisteröintimaksun

Ilmoittautuminen

2.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.