Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Neuropsykiatriset syventävät jatko-opinnot 6 op

Aika ja paikka

To-pe 10.-11.10.2019 klo 9.00-15.30

Pe 8.11.2019 klo 9.00-15.30

To 28.11.2019 klo 9.00-15.30

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, joilla on aiemmin suoritettu neuropsykiatrisen valmentajan koulutus

Kouluttaja

Anne Andersson, Psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry), neuropsykiatrinen valmentajakouluttaja, Wellmind Terveys Oy

Tarmo Junttanen, HTM (johtamisen psykologia, neuropsykiatrinen valmentaja, Wellmins terveys Oy

Jyrki Väyrynen, Toimintaterapeutti, työnohjaaja (STOry), neuropsykiatrinen valmentaja, Mindventure Oy

Sisältö

1. lähipäivä: Neuropsykiatria ja itsensä johtaminen toiminnanohjauksen näkökulmasta (10.10.)

Itsensä johtaminen on tavoitteellinen prosessi, jossa oihminen tavoittelee itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota mahdollistaakseen käyttäytymisen ja toimimisen toivottavalla tavalla. Kyseessä on itsekuria laajempi käsite, johon liittyy kuitenkin esimerkiksi itsesäätelyyn tai itsekontrolliin liittyviä strategioita. Yksilön itsenäisyyden ja osaamisen tunteet ovat keskeisiä tekijöitä sisäisen motivaation kokemisessa. Näiden elementtien lisääminen omaan toimintaan lisää myös sisäisen palkitsevuuden kokemuksia. Tavoitteena on käytännössä lisätä pystyvyysuskoa. Kun uskoo omaan osaamiseen, suhtautuu myös luottavaisin mielin selviävänsä kohtaamistaa vaatimuksista. Itsensä johtamisen haasteet ja mahdollisuudet korostuvat neuropsykiatristen nuorten ja aikuisten tavoitteellisessa toiminnassa. Päivän aikana panudutaan siihen, mitä itsensä johtaminen on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää ohjaus- ja valmennustyössä.

2. lähipäivä: NEUROPSYKIATRINEN ASIAKAS JA TRAUMA (11.10.)

Kokemukset ovat kriittinen osa neuropsykiatrisen asiakkaan persoonan muodostumisessa. Traumatisoituneet aivot ovat jatkuvassa virittyneisyyden tilassa ja niillä on taipumus yliragoida moniin ympäristön ärsykkeisiin. Trauman aktivaatio-oireet vaikuttavat toiminnanohjaukseen, oppimiseen, jaksamiseen tai vaikkapa ihmissuhteisiin, toisin sanoen kaikkeen sellaiseen, jonka kautta ihminen rakentaa omaa identiteettiään. Ylivireyteen liittyy esimerkiksi univaikeuksia ja väsymystä mutta myös kognitiivisia ongelmia. Keskittyminen voi olla vaikeaa, ja henkilöllä voi olla motorista levottomuutta. Ärtyneen ja helposti räjähtävän ihmisen käytöksen alta on joskus vaikeaa havaita traumaa. Oireet ovat tyypillisiä myös neuropsykiatrisissa häiriöissä. Fysiologinen vireystila voidaan tulkita ADHD:n yliaktiivisuudeksi jopa yli-iloisuudeksi tai sosiaaliseen vetäytymiseen liittyvä käyttäytyminen voi muistuttaa autistiminkirjon häiriötä. Entäpä, jos asiakkaalla on kehityksellisen neuropsykiatrisen häiriön lisäksi traumahäiriö? Päivän aikana paneudutaan näiden kahden häiriön olemukseen sekä opetellaan havaitsemaan trauma neuropsykiatrisella asiakkaalla ja sitä, kuinka se vaikuttaa ohjaustyöhön.

3. lähipäivä: AISTITIEDON KÄSITTELY JA SEN HÄIRIÖT (8.11.)

Tutustumme sensorisen integraation teorian kautta aistitiedotn käsittelyyn ja aistijärjestelmien häiriöihin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten eri aistijärjestelmät ja niistä tuleva informaatio sekä tulkinta vaikuttavat kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen tunnesäätelyyn ja vuorovaikutukseen. Tutustumme myös mentalisaation käsitteeseen ja siihen, miten se liittyy aistitiedon käsittelyyn ja sen häiriöihin. Opinnot antavat valmiuksia toteuttaa ohjaustyötä sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on aistitiedon käsittelyn haasteita osana neuropsykiatrista prooblematiikkaa.

4. lähipäivä: YHTEENVETO (28.11.)

Viimeisenä lähipäivänä puramme välitehtäviä ja peilaamme niitä teoreettiseen viitekehykseen sekä vedämme yhteen koulutuksen keskeisimmät teemat.

Hinta

650 €

Ilmoittautuminen

19.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.