Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Näin syntyy tehokasta tekstiä

Kirjoittaminen on monivaiheista työtä

Aika ja paikka

Ti 9.10. klo 8.30-15.30
Ylivieska

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille työssään kirjoittaville tai toisten tekstejä muokkaaville. Työssä kirjoitettavat tekstit voivat olla mitä tahansa asiakirjoista artikkeleihin tai nettiteksteistä sähköposteihin.

Kouluttaja

Fil. maist. Marsa Luukkonen
Marsa Luukkonen on toimittaja-kolumnisti, tietokirjailija, suomen kielen ja kirjoittamisen kouluttaja. Luennoitsijalla on pitkä kokemus työelämästä ja sen erilaisista teksteistä. Hän on ollut pitkään toimittajana ja tiedottajana kustannustalossa. Sen jälkeen hän on toiminut itsenäiseä kouluttajana ja tavannut tässäkin työssään mitä erilaisimpia kirjoittajia, tekstilajeja ja kirjallisen viestinnän tavoitteita. Hän on kirjoittanut teokset "Tekstiä tekemään! – Kirjoittajan opas" ja "Hauskaa kielenhuoltoa! – Kielenhuollon opas".

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään prosessikirjoittamiseen eli käydään läpi kirjoitustyö vaihe vaiheelta. Päivän aikana käsitellään tekstin suunnittelua (mm. näkökulman, tyylin ja sävyn sekä mukaan otettavan aineiston valintaa), luonnostelua ja täsmälliseen ilmaisuus, sujuvuuteen, tiiviyteen, toimivuuteen ja havainnollisuuteen.

Kurssilla perehdytään kirjoittamiseen ja kielenkäyttöön ennen muuta tarkoituksenmukaisen viestinnän näkökulmasta.

Sisältö

Kirjoittaminen on monivaiheista työtä

 • Käymme kirjoitusprosessin eli kirjoittamisen työvaiheet läpi vaihe vaiheelta eli käsittelemme tekstin
  1. viestinnällistä tavoitetta ja vastaamme kysymyksiin
   Mitä? Kenelle? Miksi? Milloin? Missä?
  2. Suunnittelua (aineiston rajaamista, näkökulman valintaa, kohderyhmän määrittelyä, tyyliä ja sävyä)
  3. sisällön ideointia
  4. jäsentelyä ja esittämisjärjestystä
  5. luonnoksen kirjoittamista
  6. tekstin viimeistelyä.
 • Tarkastelemme tekstien tehokkuutta sekä opimme muokkaamaan omia tekstejämme ja antamaan palautetta toisten laatimista teksteistä.
 • Opettelemme käyttämään ydinvirke –
  tukivirkkeet-tekniikkaa kappaleen laatimisessa.
 • Perehdymme tekstien viimeistelyyn ja tarkastelemme kielenhuollon eli sanaopin ja lauseopin kiperiä kysymyksiä.
 • Päivän aikana puhumme eri tekstilajeista (mm. päätöksistä, lausunnoista, muistioista, raporteista, tiedotteita, asiateksteistä, verkkoteksteistä, shköpostista), otsikoinnista, aloituksesta ja mukaan otettavien asioiden valinnasta.

Hinta

130 €

Ilmoittautuminen

24.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.