Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Musiikin myönteinen vaikutus lapsen kohtaamisessa (syksy 2019)

Musiikin innostava voima lasten osallisuuden, vuorovaikutuksen ja itsetunnon vahvistamisessa

Aika ja paikka

To 14.11.2019 klo 13.00–18.00 Pyhäjärvi, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kaikki 0–8 -vuotiaiden lasten kanssa työskentelevät: päivähoidon henkilöstö, alkuopettajat, lastenohjaajat, kirjastojen työntekijät, kerhojen ohjaajat jne. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse tuntea musiikkia omaksi vahvuusalueekseen, vaan kaikki yhdessä toteutettavat tehtävät ovat helppoja, innostavia ja lapsen itsetuntoa vahvistavia.

Kouluttaja

MuM Tuuli PaasolainenTuulin erikoistumiskohteena Sibelius-Akatemiassa oli varhaisiän musiikkikasvatus. Hän on toiminut musiikkikasvatuskouluttajana vuodesta 2000 lähtien, työskentelee kiertävänä musiikkileikkikoulunopettajana (mm. Megamuskarit ja Megamuskarikonsertit), esittää interaktiivisia musiikkiteatteriesityksiä sekä luennoi lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta pienin, helpoin keinoin.

Paasolainen on tehnyt kolme kirjaa: Kaksi oppimateriaalia lasten kanssa työskenteleville: "Pienestä laulusta iso ilo" kirja + cd (Lekolar-Printel, 2009) sekä "Musiikki-iloa kymmenen kiloa" kirja + cd (2015) sekä kirjan + cd -levyn lapsiperheille: "Laula lelut laatikkoon" (Nemo, 2016)

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista jokaista lasten kanssa työskentelevää aikuista käyttämään monipuolisia musiikillisia välineitä lapsiryhmänsä vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi ja lapsen kokonaiskehityksen, mm. itsetunnon tukemiseksi. Koulutus auttaa huomaamaan, kuinka jokaisella aikuisella on jo nämä välineet lapsiryhmänsä kanssa musisoimiseen ja koulutuksessa ne saadaan käyttöön. Koulutuksessa huomataan musiikin toimivan tunteen tasolla ohittaen sanallisen viestinnän. Tämän oivaltaminen avaa mahdollisuuden saavuttaa myös erityishuomiota vaativien lasten maailman. Koulutus osoittaa myös mm. pienten laulujen ja leikkien, toiston ja kertauksen tärkeän merkityksen ajatellen oppimista ja osallisuuden kokemista.

Sisältö

Itsetuntoa, innostusta, laulua, liikettä, kannustusta! Käytännönläheinen musiikkikoulutus, joka pohjaa varhaiskasvatussuunnitelman elementtien toteutumiseen käytännössä

  • tutustutaan Tuulin luomaan musiikkimateriaaliin; lauluihin, loruihin, liikunta- ja soitinsatuihin, rytmisoitinleikkeihin ja innostaviin liikuntamusiikkeihin (esim. suuri-pieni, liike-pysähdys, alhaalta-ylös)
  • tutustutaan lasta innostavan ja kannustavan musiikkihetken elementteihin sekä kannustetaan käyttämään musiikkia perushoito- ja muissa tilanteissa pieninä paloina tuomaan helpotusta ja iloa arkeen (pukeminen, odottaminen, rauhoittaminen, innostaminen)
  • tutustutaan käytännönläheisiin tutkimustuloksiin musiikin myönteisistä vaikutuksista mm. vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
  • huomataan musiikin tuoma apu tunteiden sanoittamisessa, tunne-elämän vahvistamisessa sekä kielen ja puheen opettelemisessa
  • tuodaan vahvasti esille lapsen näkökulma asioiden kokemisessa
  • asiaosuudessa korostuu lapsen osallisuuden, yhteisöllisyyden, itsetunnon ja vuorovaikutuksen tukeminen ja musiikin myönteinen vaikutus tässä, sekä vanhempien kannustaminen läsnäoloon lastensa kanssa mm. loruttelemalla ja laulamalla
  • koulutus antaa käytännönläheisiä ajatuksia ja toimintamalleja varhaiskasvatussuunnitelman ylläpitämiseen ja toteuttamiseen käytännössä

Huomioitavaa

Koulutuksen materiaalia löytyy mm. kirjasta + cd-levyltä Musiikki-iloa kymmenen kiloa. Lauluja ja leikkejä ei kopioida koulutusten yhteydessä, mutta osallistuja voi halutessaan ostaa materiaalin (hinta 42,35 €).

Lisätietoja

Minna Saharinen, p. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, kahvit ja tiivistelmän päivän aihepiireistä

Ilmoittautuminen

30.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.