Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja tarpeet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Aika ja paikka

Ti 15.10.2019 klo 12.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kaikki muistisairaan hoitoon osallistuvat työntekijät, erityisesti sairaanhoitajat, lähihoitajat, perushoitajat, geronomit ja sosionomit

Kouluttaja

Muistiasiantuntija, validaatiokouluttaja Sirpa Remahl

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen muistisairaan ihmisen sairaudesta ja muuttuneesta käyttäytymisestä sekä molemminpuolinen vuorovaikutuksen parantaminen hoidettavan ja hoitajan välillä. Lisäksi paneudutaan hoitajan työssä jaksamiseen ja hoitotyön laadun paranemiseen.

Sisältö

 • Arvostava ja tunteita kuunteleva vuorovaikutus hoitajan ja muistisairaan ihmisen välillä
 • Muistisairauden vaiheet
  1. Alkuvaihe
  2. Ajan ja paikan hämärtymisen vaihe
  3. Toistuvien liikkeiden vaihe
  4. Sisäänpäin kääntymisen vaihe
 • Muistisairaan ihmisen tunteet ja tarpeet
 • Psykososiaaliset tarpeet
 • Mistä syntyy ymmärtävä kohtaaminen?
 • Sanalliset ja sanattomat tekniikat vuorovaikutuksessa
 • Vahvista, älä vaimenna!
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen, jotta muistisairas voisi kokea olevansa edelleen arvokas.
 • Elämänhistorian merkitys muistisairaan nykyhetkessä
 • Musiikin, muistelun ja koskettamisen käyttö arjessa

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

70 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

27.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.