Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op - ay700683A (OY)

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät:
29.10.2018, 21.1. tai 8.4.2019 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Sisältö

Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Pitkänen Pirkko: Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen ja Abu-Hanna Umayya: Multikulti.
Monikulttuurisuuden  käsikirja.
Lisäksi toinen seuraavista: Pulma Panu: Suomen romanien historia.
Lehtola Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset

Hinta

95 €