Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Monialaista oppimista metsässä tai pihalla

Työpajassa opettaja saa uusia oivalluksia sekä konkreettisia työkaluja toiminnallisiin menetelmiin ja lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa. Kestävä kehitys ja luonnonilmiöiden tutkiminen tarjoavat myös hyviä aiheita monialaisten oppimiskokonaisuuksiin. Koulutus tukee perusopetuksen opetussuunnitelman jalkauttamista ja tarjoaa ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen sekä laaja-alaisen osaamisen eheyttämiseen opetukseen.

Aika ja paikka

La 12.10.19 klo 9.00-16.00 Kuusamo

Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Kouluttaja

Kouluttaja tarkentuu myöhemmin

Kouluttajat ovat Suomen ympäristöopisto Syklin Luonto- ja ympäristökasvatuksen yksikön erittäin pidettyjä, kokeneita ja pedagogisesti päteviä kouluttajia. He ovat ympäristökasvattajia ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus opettajien täydennyskoulutuksista.

Sisältö

Kestävä kehitys ja luonnonilmiöiden tutkiminen tarjoavat hyviä aiheita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Koulutuksessa esitellään helppo malli toiminnallisen ja oppilaslähtöisen monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen koulun metsässä tai pihalla. Koulutuksessa kokeillaan aiheeseen sopivia toiminnallisia leikkejä, harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä.

Työpajan aluksi herätetään opettajien mielenkiinto ja uteliaisuus lyhyellä johdatuksella käsiteltävään aiheeseen. Pääpaino on kuitenkin toiminnallisuudessa eli opettajat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat hyvät kuvaukset koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta.

Hinta

155 € sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen

26.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.