Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Miten tukea lasta kasvun haasteissa?

Työpajoja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle

Aika ja paikka

Ke 9.10., to 31.10 ja ti 5.11.2019 klo 12.30–16.00

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Kouluttajina toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijoita

Sisältö

1. Itsesäätely- ja tunnetaitojen tukeminen ke 9.10.2019 2019 klo 12.30–16.00
kouluttajana ohjaava opettaja, KM Miia Kareisto

  • Itsesäätelytaitojen tunnistaminen ja keinoja niiden harjoitteluun
  • Tunnetaitojen tunnistaminen ja keinoja niiden harjoitteluun
  • Leikin merkitys kasvun haasteiden tukemisessa

2. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen to 31.10.2019 klo 12.30–16.00
kouluttajana konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteiden tunnistaminen
  • Työtapoja ja menetelmiä toiminnanohjauksen tukemiseen ja tarkkaavuuden säätelyyn

3. Viittomisen merkitys kommunikoinnissa ti 5.11.2019 klo 12.30–16.00
kouluttajana viittomakielen tulkki Jarkko Köykkä

  • Tukiviittomat pienten lasten arjessa
  • Viittomien harjoittelua

Hinta

280 € koko kokonaisuus tai 110 € / työpaja sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

23.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Valitse ilmoittautuessasi ne työpajat, joihin osallistut. On suositeltavaa osallistua koko kokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.