Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Maailman uskonnot 5 op - ay700676A (OY)

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät:
15.10.2018, 7.1. tai 25.3.2019 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Sisältö

Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Pentikäinen Katja ja Juha: Uskonnot maailmassa (4. tai 5. uudisterttu painos) sekä Pyysiäinen Ilkka: Jumalten keinu.

Hinta

95 €