Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lyhytterapeuttiset interventiot

Aika ja paikka

To-pe 19.-20.9.2019 To klo 9.00-16.00 ja pe klo 9.00-15.00

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen kutsussa

Koulutus toteutuu ja siihen voi vielä ilmoittautua!

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu oppilas- ja opiskelijahuollon psykologeille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille, jotka haluavat soveltaa työssään lyhytterapeuttisia interventioita

Kouluttaja

FT, psykologian aineenopettaja, psykoterapian erikoispsykologi Juha Nieminen ja

psykologi (PsM), psykologian aineenopettaja, ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti Kalle Partanen

Juha Nieminen on työskennellyt oppimisen, opettamisen ja opiskelijoiden psykologisen tuen kanssa lähes 20 vuotta. Helsingin yliopiston opintopsykologina hän piti opiskelijoille yksilövastaanottoja opiskeluvaikeuksien, motivaation ja hyvinvoinnin tiimoilta toimien samanaikaisesti yliopisto-opettajien kouluttajana ja konsultatiivisissa tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii lääketieteen pedagogiikan opettajana Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa. Psykoterapeuttina Juha Nieminen on perehtynyt erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä lyhytinterventioihin hyödyntäen muita lähestymistapoja integratiivisesti. Kesällä 2012 hän perehtyi Yhdysvalloissa HOTin keskeisen kehittäjän, Kirk Strosahlin, johdolla puolen tunnin terveyskeskusvastaanoton malliin, jossa potilaalle tarjotaan mahdollisuutta psykososiaaliseen lyhytinterventioon yleislääkärin vastaanoton yhteydessä, usein jo samana päivänä.

Kalle Partanen on tehnyt töitä psykologina vuodesta 2005 alkaen. Kolmannen aallon kognitiiviset käyttäytymisterapiat ovat Kallen erikoisalaa. Kalle on työskennellyt mm. Autismisäätiöllä, Helsingin kaupungilla eri oppilaitoksissa, Helsingin yliopistolla ja Taideyliopistolla. Hänen erityisosaamistaan ovat lyhytinterventiot ja oppimisen ja opiskelun haasteet. Tällä hetkellä Kalle kouluttaa, työnohjaa ja tekee yksilöterapiaa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on käytännön työkaluja käyttää työssään lyhyitä, muutaman tapaamisen hoitomalleja esim. masennuksen, ahdistuksen, hankalan elämäntilanteen tai motivaatio-ongelmien käsittelyyn.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään tehokkaisiin lyhytinterventiomalleihin sekä teoreettisesti että käytännön harjoituksin. Erilaisten lyhytinterventiosovellusten kautta HOTin (hyväksymis- ja omistautumisterapian) keskeiset vaikuttavat mekanismit tulevat tutuiksi.

Käsiteltäviä aiheita ovat:

Mitä ovat lyhytinterventiot?

Mitä on näkyvän käyttäytymisen taustalla?

Miten vahvistaa rakentavaa toimintaa?

Strukturoitu haastattelu lyhyellä vastaanotolla

Lyhytinterventio; harjoituksia

HOT-matriisi - tehokas lyhytinterventiomenetelmä

Miksi teemme huonoja valintoja, mikä estää toipumisen?

Miten voimme auttaa nuorta kohti mielekästä elämää?

Mitä voin soveltaa omassa työssäni?

Hinta

350 €

Ilmoittautuminen

2.9.  mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus toteutuu ja siihen voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.