Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luovat menetelmät oppimisen, tunnekasvatuksen ja lapsen minäkuvan tukena

Aika ja paikka

Ma 30.9.2019 klo 15.00–19.00 Ylivieska

Ti 1.10.2019 klo 15.00–19.00 Raahe

To 10.10.2019 klo 15.00–19.00 Kuusamo

Ma 14.10.2019 klo 13.00–17.00 Oulu

Koulutuspäivän sisältö on sama jokaisella paikkakunnalla. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen henkilöstö; 2–10-vuotiaiden lasten kanssa toimivat

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen opettaja, taidepedagogi, arkeologi, kirjallisuusterapiaohjaaja Katariina Vuori

Sisältö

Kurssilla saa esimerkkejä siitä, millä tavalla sanataidetta, kuvallista ilmaisua, ääntä ja liikettä voidaan hyödyntää lasten kanssa toimittaessa.
Kurssilla tehdään luovia harjoituksia, joita voi toteuttaa yhdessä lapsiryhmän kanssa lapsia osallistavasti. Tavoitteena on, että osallistujat rohkaistuvat käyttämään luovia menetelmiä perinteisempien menetelmien rinnalla. Harjoitukset toimivat myös sellaisina tai soveltaen myös esimerkiksi S2-ryhmien kanssa työskenneltäessä tai erityisryhmien kanssa. Luovuus on tärkeä osa lapsen kehitystä. Luovuus antaa perustan, joka kantaa koko elämän ajan:

  • Luovuuden kautta lapsi rakentaa minäkuvaansa.
  • Luovuudesta on hyötyä ongelmanratkaisutilanteissa.
  • Luova ajattelu auttaa näkemään vaihtoehtoja myöhemminkin elämässä, esimerkiksi elämän muutos- ja kriisivaiheissa.
  • Luovuuden kautta lapsi voi käsitellä asioita ja tunteita, joille hänellä ei vielä ole sanoja.
  • Luovien menetelmien kautta asioita voi oppia omia vahvuuksia (esim. näkö-, kuulo-, tunto- tai liikekokemusta) hyödyntäen.
  • Luovuuden avulla uuden oppimista voi integroida jo opittuun hauskalla ja omakohtaista oppimista tehostavalla tavalla.
  • Mielikuvituksen käyttö ja luova toiminta rentouttavat, tuottavat mielihyvää ja hoitavat mielenterveyttä.
  • Luovassa toiminnassa jokainen lapsi saa osallistua tekemiseen omalla tasollaan. Tavoitteena on, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia!!

Hinta

50 €

Ilmoittautuminen

12.9. mennessä Ylivieskaan ja Raaheen

26.9. mennessä Kuusamoon ja Ouluun

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.