Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo: ma 18.9.17 klo 17.00-18.15 Oulussa, paikka ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

A. Suunnittelu -jakson lähiopetus pidetään välittömästi alkuinfon jälkeen 18.9.17 klo 18.30-20.00.

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus, mutta osaan opinnoista on mahdollista osallistua verkkoyhteyden kautta. Lisätiedot jaksokuvauksissa.

Opinto-oikeus on voimassa seuraavasti:
- Koko opintokokonaisuuden suorittavilla: opintojen alkuinfosta 18.9.17 alkaen 31.7.2020  saakka
- Yksittäisiä opintojaksoja suorittavilla: suoritettavan jakson ajan eli käytännössä jakson alusta sen lukukauden loppuun, jolle ko. jakson tehvävien palautuspäivä on asetettu. Myös yksittäisten jaksojen suorittajat voivat osallistua opintojen alkuinfoon 18.9.17.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (ks. yhteystiedot) viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

A1. Kirjoittamisen lajit (16 op)
Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op)
Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Opiskelija valitsee kaksi 4 op:n laajuista suoritusta jaksoista A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi, A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet ja A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi. Valittujen suoritusten tulee olla eri jaksoilta em. kolmesta.

A3. Seminaari (10 op)
Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. HOPS:n laadinta sisältyy jaksoon A. Suunnittelu (1 op)

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Ks. myös Turun avoimen yliopiston tiedot luovan kirjoittamisen aineopinnoista Oulussa.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op: 750 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €). Laskutus neljässä erässä (syksy 2017, kevät ja syksy 2018, kevät 2019).

Yksittäiset opintojaksot: (laskutus yhdessä erässä)
1 op: 39 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 27 €)
4 op: 129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
10 op: 347 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 243 €)

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

HUOM! Opintoihin voivat nyt ilmoittautua jatkaviksi opiskelijoiksi ne, joiden opinto-oikeus luovan kirjoittamisen aineopintoihin on päättynyt. Ilmoittautumisikkuna sulkeutuu 14.9.18.

Jos olet uusi opiskelija ja vasta aloittamassa luovan kirjoittamisen aineopintoja, klikkaa alla olevaa linkkiä ja ilmoittaudu avautuvalla sivulla olevan lomakkeen kautta:
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/luova-kirjoittaminen-35-op-ty-2/


Ilmoittautuminen syksyllä 2017 alkaneisiin opintoihin on päättynyt.

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (11.9.17 jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta). Tutustu etukäteen Turun ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Lisätietoja saa oppiaineen koulutussihteeriltä (Sari Hurula, sari.hurula[at]utu.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.