Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo:
- Ti 24.9.19 klo 17.00-18.00 Oulussa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

A. Suunnittelu / HOPS:
- Suunnittelu-jakson ensimmäinen lähiopetus pidetään välittömästi alkuinfon jälkeen 24.9. klo 18.00-19.30.

Osallistumisvelvoite:
- Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opinto-oikeus:
- Koko opintokokonaisuuden suorittavilla: opintojen alkuinfosta 24.9.19 alkaen 31.7.2022 saakka
- Yksittäisiä opintojaksoja suorittavilla: suoritettavan jakson ajan eli käytännössä jakson alusta sen lukukauden loppuun, jolle ko. jakson tehvävien palautuspäivä on asetettu. Myös yksittäisten jaksojen suorittajien on suositeltavaa osallistua opintojen alkuinfoon 24.9.19.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (ks.yhteystiedot) viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. HOPS:n laadinta sisältyy jaksoon A. Suunnittelu (1 op)

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Aineopintojen kokonaisuus on kolmijakoinen:

A1. Kirjoittamisen lajit (16 op)
Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op)
Toisessa kokonaisuudessa painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Opiskelija valitsee kaksi 4 op:n laajuista suoritusta jaksoista A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi, A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet ja A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi. Valittujen suoritusten tulee olla eri jaksoilta.

A3. Seminaari (10 op)
Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op: 750 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €). Laskutus neljässä erässä (syksy 2019, kevät ja syksy 2020, kevät 2021).

Yksittäiset opintojaksot: (laskutus yhdessä erässä)
1 op: 39 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 27 €)
4 op: 129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
10 op: 347 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 243 €)

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (15.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.