Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luova kirjoittaminen 25 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo:
Ti 24.9.19 klo 17.00-18.00 Oulussa, josta se lähetetään etäyhteydellä Kuusamoon. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Osallistumisvelvoitteet:
- Opiskelijan on suoritettava Johdatus kirjoittamiseen -jakso voidakseen osallistua muille jaksoille.
- Arviointi ja koonti -jaksolle voi osallistua vain, jos on suorittanut kaikki muut jaksot. Yhden jakson puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista.
- Kaikessa opetuksessa on 75 % läsnäolovelvollisuus.

Opinto-oikeus:
- Koko opintokokonaisuuden suorittavilla: opintojen alkuinfosta 24.9.19 alkaen 31.12.20 saakka
- Yksittäisiä opintojaksoja suorittavilla: suoritettavan jakson ajan eli käytännössä jakson alusta sen lukukauden loppuun, jolle ko. jakson tehvävien palautuspäivä on asetettu. Myös yksittäisten jaksojen suorittajien on suositeltavaa osallistua opintojen alkuinfoon 24.9.19.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5, poikkeuksena Arviointi ja koonti -opintojakso, jossa asteikkona on hyväksytty / hylätty.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op
680 € (Hinta kuusamolaisille 510 €, Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Luova kirjoittaminen 25 op -kokonaisuudessa 170 €:lla) Laskutetaan kahdessa erässä.

Yksittäiset opintojaksot: (laskutus yhdessä erässä)
2 op: 100 € (hinta kuusamolaisille 75 €)
4 op: 150 € (hinta kuusamolaisille 112  €)
5 op: 180 € (hinta kuusamolaisille 135 €)
6 op: 210 € (hinta kuusamolaisille 157 €)

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (15.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.