Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luova kirjoittaminen 25 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo: ma 18.9.17 klo 17.00-18.15 Oulussa ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.Yli 100 km päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua infoon verkkovälitteisesti.

Opiskelijan on suoritettava Johdatus kirjoittamiseen -jakso voidakseen osallistua muille jaksoille.

Arviointi ja koonti -jaksolle voi osallistua vain, jos on suorittanut kaikki muut jaksot. Yhden jakson puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista.

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus, mutta osaan opinnoista on mahdollista osallistua verkkoyhteyden kautta. Lisätiedot jaksokuvauksissa.

Opinto-oikeus on voimassa seuraavasti:
- Koko opintokokonaisuuden suorittavilla: opintojen alkuinfosta 18.9.17 alkaen 31.12.18 saakka
- Yksittäisiä opintojaksoja suorittavilla: suoritettavan jakson ajan eli käytännössä jakson alusta sen lukukauden loppuun, jolle ko. jakson tehvävien palautuspäivä on asetettu. Myös yksittäisten jaksojen suorittajat voivat osallistua opintojen alkuinfoon 18.9.17.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5, poikkeuksena Arviointi ja koonti -opintojakso, jossa asteikkona on hyväksytty / hylätty.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Ks. myös Turun avoimen yliopiston tiedot luovan kirjoittamisen perusopinnoista Oulussa ja Ylivieskassa.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op (sisältää Turun avoimen yliopiston opintomaksun)

Oulu: 550 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 385 €), laskutetaan kahdessa erässä, 275 € / lukukausi

Ylivieska: 550 €, laskutetaan kahdessa erässä,  275 € / lukukausi

Ilmoittautuminen

11.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Huom. Opintoihin voi ilmoittautua kesäyliopistoon välittömästi, mutta viimeistään 11.9.17.

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (11.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston maksujen yhteydessä. Tutustu etukäteen Turun ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Lisätietoja saa oppiaineen koulutussihteeriltä (Sari Hurula sari.hurula@utu.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.