Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op

Luontolähtöisyyttä hyödyntävät menetelmät hoivassa ja kuntoutuksessa

Aika ja paikka

15.4.7.10.2019 Kuusamo
Tarkemmat lähipäivät kts. Sisältö -kohta
Paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Mm. Ikäihmisten, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten ihmisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan luontoavusteisten työmenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä oman hyvinvoinnin tukena

Kouluttaja

Psykoterapeutti, tohtorikoulutettava, PsM Kirsi Salonen, fysioterapeutti Yamk, amO Teemu Peuraniemi ja sosionomi, eräopas Suvi Saarinen

Tavoitteet

Ihmisellä on taipumus hakeutua joko tietoisesti tai tiedostamattaan luonnon ääreen virkistäytyäkseen, rauhoittuakseen ja palautuakseen erilaisista kuormittavista tilanteista. Omaehtoisen elvyttävään ympäristöön hakeutumisen lisäksi luontoa rauhoittavana ympäristönä voidaan hyödyntää myös tavoitteellisemmin asiakastyön menetelmänä tai palvelumuotona erilaisille asiakasryhmille, joiden mahdollisuudet hakeutua luontoon voivat olla rajoittuneet.

Luonnon hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Luontomenetelmät ovat interventioita, joissa luontoympäristö tai luontoelementti tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti jossain muodossa mukaan kuntoutus-, terapia-, hoito- tai ohjausprosessiin. Luontomenetelmien (luontointerventioiden) tarkoitus on helpottaa, vahvistaa tai nopeuttaa terapeuttisia, kuntouttavia tai ohjauksellisia tavoitteita.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten, niin asiakkaiden kuin omankin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Sisältö

1. jakso ma 15.4.19 klo 9-00-16.00, Kirsi Salonen
Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot (luontoperustaiset interventiot)
•    Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
•    Luontointerventioihin (mm. Luonnosta Virtaa –interventio) tutustuminen käytännössä


2. jakso ti-ke 14.-15.5.19 klo 9.00-16.00, Teemu Peuraniemi
•    Suomalainen Green Care –toiminta; erityispiirteet
•    Peruskäsitteet
•    Hoivan ja voiman käsitteet
•    Voimavarakeskeisyys hoiva- ja kuntoutustyössä
•    Esteettömyys


3. jakso ma 3.6.19 klo 9.00-16.00, Kirsi Salonen
•    Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä
•    Erilaiset luontoperustaiset menetelmät ja työkalut (teoria ja käytäntö)
•    Lähiluonnon merkitys luontointerventioissa


4. jakso ti-ke 20.-21.8.19 klo 9.00-16.00, Suvi Saarinen
•    Green Care –laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus
•    Green Care –työkirja toiminnan tukena
•    Lisää luontoperustaisia menetelmiä ja niiden ohjaamisesta teoriassa ja käytännössä


5. jakso ma 7.10.19 klo 9.00-16.00, Kirsi Salonen ja Teemu Peuraniemi
•    Koulutuksen päätös: kehittämistehtävien arviointia
•    Luontoympäristö ja työhyvinvointi


Koulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • Lähipäivien (7 pv) teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista
  • Lähipäivien välissä suoritettavista tehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä (etätehtävissä ryhmätason palaute)
  • Koulutuksen aikana laadittavasta omaan työhön sovellettavasta kehittämistyöstä, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan ja kuvataan, miten luontoympäristöä ja luonnon elementtejä hyödynnetään omien asiakkaiden kanssa, oman yksikön toiminnassa ja työhyvinvoinnin tukena tmv.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutussisältö on hyväksytty Green Care -laatumerkkiin sopivaksi, kts. http://www.gcfinland.fi/osaaminen/koulutukset/koulutukset/

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Huomioitavaa

Mikäli matkustat kauempaa, voit tiedustella koulutuksen lähijaksoille edullista majoitusta Kuusamo-opistolta:

 

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin, palautteen koulutuksessa tehtäviin kirjallisiin töihin sekä lounaan ja kahvit lähiopetuspäivinä

Ilmoittautuminen

11.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.