Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Logopedia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Opintoihin kuuluva kirjaston tiedonhakukurssi ti 11.9.2018 klo 17.00-19.00 Linnanmaalla, Tiedekirjasto Pegasuksessa. Tiedonhakukurssin toisen osan aikataulu sovitaan ensimmäisellä luentokerralla 18.9.

Tavoitteet

Logopedian 25 op opinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Opinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian opintojen osaamistavoitteet ovat seuraavat:
-Opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden tutkimusta.
-Opiskelija on oivaltanut logopedisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisten aineistojen erityispiirteet ja tutkimusten erilaiset lähestymistavat.
-Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva puheterapeutin ammatista.
-Opiskelijalla on myös valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia kirjallisia esityksiä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät opintojaksojen kuvauksista.

Ilmoittautuminen

7.9.2018 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.