Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Terveysliikunta 25 op (UEF) (ent. liikuntalääketiede)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opintojen johdantoluento maanantaina 16.9.2019 klo 16.30-18.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Opetus toteutetaan Oulussa ja välitetään AC-verkkokokousympäristön avulla Kuusamoon, Pyhäjärvelle, Raaheen ja Ylivieskaan.

Sisältö

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa
perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus-
ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä
liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja –opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys-ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)
Kuusamo: 500 € (Hinta kuusamolaisille 375 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Terveysliikunta 25 op -kokonaisuudessa 125 €:lla.)
Pyhäjärvi: 500 €
Raahe: 500 €
Ylivieska: 500 €

Ilmoittautuminen

5.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.