Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Leski ja rintaperilliset kuolinpesässä – Jakamattomuuden aika, ositus ja jako

Hyvin tavallinen kuolinpesä on lesken ja rintaperillisten muodostama pesä. Varsin tavallista myös on, että sekä ositusta että jakoa lykätään pitkälle, usein lesken kuoleman yli. Vainajan kuolinhetkestä ositukseen ja jakoon kuluvaan aikana ja itse toimituksiin liittyy paljon käytännön kannalta merkittävää problematiikkaa, joskus jopa oikeudenmenetysten vaara, ellei tilannetta sekä alkuun että mahdollisten olosuhdemuutosten sattuessa osata tarkastella oikein. Oman lukunsa muodostavat oikeustoimet kuolinpesähallinnon aikana, luvat, rajoitukset ja sopimukset. Jos pesässä on alaikäisiä tai muuten edunvalvonnassa olevia osakkaita, tällä on omat vaikutuksensa.

Aika ja paikka

Ma 1.4.2019 klo 9.00–15.00

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asianajajille, oikeusavustajille ja muille lakimiehille, joiden työtehtävät käsittävät kuolinpesiin liittyviä tehtäviä.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuspäivän tarkoituksena on auttaa osallistujia hahmottamaan lesken ja rintaperillisten välistä juridista suhdetta ja tarjota tarkoituksenmukaisia menettely- ja ratkaisuvaihtoehtoja eri tilanteiden varalta ja eri osapuolten näkökulmasta.

Sisältö

  • Kuoleman jälkeen – jakamattomuus, vähimmäissuoja, ensitoimet
  • Pesänselvitys, vainajan velat, yhteiset velat
  • Testamentit ja niiden vaikutukset
  • Edunvalvonnassa olevien ja alaikäisten osakkaiden asema
  • Ositus, jako vai molemmat – ja milloin?
  • Lesken tasinkoprivilegin toteuttaminen
  • Ositus ja jako lesken ja rintaperillisten välillä; ennakkoperinnöt

Hinta

160 € Oulussa / 150 € Kuusamossa / 140 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen luentomateriaalin ja kahvitarjoilut, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

13.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.