Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lasten ja nuorten Tf-CBT l traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomallin perusteet

Kolmipäiväinen koulutus traumakeskeisestä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta (TK-KKT) lasten ja nuorten psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan ammattilaisille.

Aika ja paikka

Ma–ke 1.–3.4.2019 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu psykologeille ja psykoterapeuteille sekä muille lasten ja nuorten psykoterapeuttista työtä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula

Soili Poijula on traumapsykoterapiakoulutuksen uranuurtaja Suomessa. Hän edustaa tutkimusnäyttöön perustuvaa integratiivista viitekehystä ja traumakeskeistä kognitiivista lähestymistapaa. Poijula on mm. suunnitellut Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen (VET-koulutus v. 1998–2001), tuonut EMDR-psykoterapiamenetelmän koulutuksen Suomeen, pitänyt traumapsykoterapiakoulutuksia psykoterapeuttikoulutuksissa sekä julkaissut aihepiiristä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Sisältö

 • Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TK-KKT)
 • Trauman ja surun vaikutukset lapsiin ja perheisiin
 • Traumatisoituneiden lasten arviointi
 • Miten TK-KKT-malli toimii?
 • TK-KKT-terapeutin rooli
 • Traumakeskeiset komponentit
  - Psykoedukaatio
  - Rentoutus
  - Tunteiden säätely ja modulaatio
  - Kognitiivinen selviytyminen ja prosessointi II: traumaattisen kokemuksen prosessointi
  - In Vivo -hallinta
  - Lapsi-vanhempi -yhteisistunnot
  - Tulevan turvallisuuden ja kehityksen tukeminen
 • Suru ja surukeskeiset komponentit
 • Neuvonta- ja terapiamateriaali

Koulutus koostuu luennoista ja menetelmäharjoituksista.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

610 € sisältäen koulutuksen, runsaan luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

12.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.