Lasten ja nuorten kanssa tietoisuustaitoja

11.02.2017

Valtaosa lapsista ja nuorista elää keskellä stressaavaa arkea. Stressitason seurauksina lapset ja nuoret kärsivät keskittymisongelmista, hermostuneisuudesta, rauhattomuudesta, ärtyneisyydestä ja erilaisista käytöshäiriön ongelmista. Tämä vaikuttaa luonnollisesti oppimiseen, kehittymiseen ja hyvään vuorovaikutukseen esimerkiksi luokan sisä- ja ulkopuolella.

Kasvattaja ja opettaja kohtaa työssään lasten moninaiset ongelmat, ja tarvitsee työkaluja joilla vahvistaa läsnäolon- ja vuorovaikutuksen taitoja koulu- ja päiväkotiympäristössä. Tietoisilla läsnäolon taidoilla pystytään vaikuttamaan myönteisesti stressiin sekä psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Samalla vahvistetaan myönteisiä tunnetaitoja, myötätuntoa ja parempaa toimintakykyä niin koulussa kuin vapaa-aikana. Tavoitteena on siis luoda stressitön koti ja koulu, hyvinvoiva lapsi, hyvinvoiva vanhempi ja opettaja.

Tietoisten läsnäolotaitojen avulla vanhemmat ja opettajat saavat käytännön välineitä vaikuttaa omaan kasvatusarkeen, ilmapiiriin, työrauhaan ja omaan jaksamiseen.

- Sarianna Virpikari

Nykytutkimukset kertovat synkkää kieltä lasten ja nuorten uupumisesta, unenvähyydestä ja lisääntyneestä levottomuudesta. Kuka tietää miten me tai meidän jälkeen tulevat sukupolvet jaksavat aina vaan koventuvassa maailmassa ja työelämässä. Helmikuussa suosittu psykoterapeutti Sarianna Virpikari luennoi Ylivieskassa lasten ja nuorten kanssa toimiville tietoisuustaidoista ja niiden kehittämisestä konkreettisten harjoitusten avulla. Ehkäpä tässä voisi olla askel stressittömämpään lapsuuteen ja nuoruuteen.

Kommentit

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

Kirjoita uusi kommentti