Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lakitiedon kurssi 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kevät 2019

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa perusasiat Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista. Näiden tietojen perusteella hän pystyy opettamaan lakitietoa yläkoulussa.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet

Toteutustapa

Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen, harjoitustyö

Oppimateriaali

Sovitaan erikseen

Huomioitavaa

Tiedot tarkentuvat keväällä 2019