Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2017-2018

Opinnot alkavat ma 18.9.2017 klo 18.00-19.00 pidettävällä johdantoluennolla.

Sisältö

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä keskeisiä sairauksia sekä niiden ehkäisemiseen ja hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin.

Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja työnsä tai tehtäviensä takia (esimerkiksi opettajat, toimittajat, sosiaali- ja terveysalalla, etenkin muissa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi opintokokonaisuus soveltuu henkilöille, jotka eivät opiskele lääketiedettä pääaineena, mutta haluavat sisällyttää tutkintoonsa tämän tyyppisen sivuainekokonaisuuden tai osia siitä. Oppiaine kuuluu Terveystieteiden tiedekuntaan ja oppilaineen vastuuhenkilö on professori Timo Lakka.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Yksittäiset opintojaksot:
4 op: 106 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 74 €/opintojakso)
5 op: 138 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €/opintojakso)
6 op: 165 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 116 €/opintojakso)

Ilmoittautuminen

11.9.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.