Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opintojen johdantoluento perjantaina 13.9.2019 klo 16.30-17.30. Tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Opinnot toteutetaan osittain lähiopetuksena, osittain monimuoto-opintoina.

Sisältö

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä keskeisiä sairauksia sekä niiden ehkäisemiseen ja hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin.

Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja työnsä tai tehtäviensä takia (esimerkiksi opettajat, toimittajat, sosiaali- ja terveysalalla, etenkin muissa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi opintokokonaisuus soveltuu henkilöille, jotka eivät opiskele lääketiedettä pääaineena, mutta haluavat sisällyttää tutkintoonsa tämän tyyppisen sivuainekokonaisuuden tai osia siitä. Oppiaine kuuluu Terveystieteiden tiedekuntaan ja oppilaineen vastuuhenkilö on professori Timo Lakka.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)
Raahe: 500 €
Ylivieska: 500 € 

Ilmoittautuminen

5.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.