Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet

Rakennusurakassa tilaajan tulee huolehtia siitä, että se täyttää ilmoittamis- ja reklamaatiovelvollisuutensa huolellisesti. Jos reklamaatio viivästyy tai sitä ei tehdä lainkaan, saateta menettää mahdollisuus myöhemmin korvauksiin. Jos takuuajan virheet pystytään dokumentoimaan ja vakuudet on kunnossa, on lopputuloksen onnistuminen todennäköisempää. Sopia voidaan YSE-ehdoista poikkeavallakin tavalla.

Aika ja paikka

Ke 9.10.2019 klo 9.00–15.30 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa; tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu teknisille johtajille, yhdyskuntajohtajille, palvelupäälliköille, rakennuttamispäälliköille, katupäälliköille, infrasta vastaaville ja kunnan rakennusurakoiden ympärillä työskenteleville henkilöille

Kouluttaja

Varatuomari Susanna Ijäs
Susanna Ijäs on toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös kaupunginlakimiehen tehtävissä Hämeenlinnassa, kiinteistölakimiehenä Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin palveluksessa.

Sisältö

Reklamaatiovelvollisuus rakennusurakassa
–    lojaliteettiperiaate
–    ilmoitusvelvollisuus
–    reklamaatioaika
Takuu
–    takuuajan pituus ja sen vaikutukset
–    rakennusaikainen takuu
–    jälkikäteinen takuu
Vakuudet
–    vaadittavat vakuudet ja niiden muoto
–    voimassaolo
–    vakuuden määrän muuttaminen urakan aikana

Hinta

230 € Oulussa / 220 € Kuusamossa / 210 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvit; Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.