Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op - ay700686A (OY)

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Sisältö

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Väyrynen Kari, Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

 

Hinta

95 €