Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care”

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Koulutus antaa TENTS EU -koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden.

Aika ja paikka

17.9.2018–21.5.2019 (yht. 10 pv) Oulu

Kuva: Hannu Hautala

Kohderyhmä

Pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstö ja johto sekä alan kouluttajat ja työnohjaajat

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula (moduulit I–V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen) Ari-Matti Huotari (moduulit I–II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä noin 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.

Sisältö

Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. 20 op:n laajuinen koulutusohjelma koostuu ennakkotehtävänä luettavasta kirjallisuudesta, viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.

Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
Ma–ti 17.–18.9.2018 klo 9.00–16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
 • Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
 • ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
 • Epidemiologia
 • Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
 • Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, interventiot ja niiden toteuttaminen
 • Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
 • Psykologinen ensiapu
 • Suggestiiviset menetelmät

Moduuli II: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
Ma–ti 19.–20.11.2018 klo 9.00–16.00

Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Psykoedukaatio
 • Itsehoitomenetelmien  opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
 • Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)
 • Tietoisuustaidot
 • Kognitiivisten vääristymien purkaminen
 • Traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III: Suru
Ma–ti 14.–15.1.2019 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Normaalit surureaktiot ja suruprosessin  eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
 • Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
 • Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
 • Surevan itsehoito
 • Vertaistuki
 • Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
 • Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löydetä
 • Traumaattisen surun hoito
 • Komplisoituneen surun hoito
 • Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli IV: Lapset ja perheet
Ma–ti 18.–19.3.2019 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Lapset ja perheet
 • Lasten ja nuorten resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
 • Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
 • Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
 • Traumatisoituneen perheen kriisihoito
 • Traumainformoitu organisaatio
 • Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
 • Lasten ja nuorten traumatisoitumisen arviointi
 • Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V: Auttajien auttaminen
Ma–ti 20.–21.5.2019 klo 9.00–16.00

Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
 • Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
 • Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
 • Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
 • Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötätuntouupumuksen hoito
 • Posttraumainternaatti
 • Kriisityön työnohjaus

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2300 € sisältäen koulutuksen, runsaan luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

3.9.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.