Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

KRIISI! – tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö -koulutusiltapäiväsarja

Traumaattisten tapahtumien psykososiaalinen tuki ja palvelut on lakisääteistä kuntien toimintaa, jonka tulisi perustua tutkittuun tietoon ja menetelmiin. Tässä koulutusiltapäiväsarjassa osallistujat perehtyvät uuteen kriisikäsitykseen ja proaktiivisen kriisiautamisen malliin ja saavat tietoa uusimmista tutkimuksista trauman ja surun vaikutuksista ja toipumisen tukemisen menetelmistä unohtamatta resilienssin tukemista ja henkistä kasvua.

Aika ja paikka

Ke 25.4., 23.5., 5.9., 10.10., 12.12.2018 sekä ti 29.1. ja to 7.2.2019 klo 13.00–16.15

Huom! Aikataulu muuttunut.

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kysy etätoteutusta myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Traumaattisten tapahtumien uhrien ja auttajien kriisityöhön osallistuvat ammattihenkilöt (pelastuslaitos, poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, lastensuojelu, mielenterveystyö, kriisiryhmät, kirkko, järjestöt) kouluttajat ja työnohjaajat

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula

Kouluttaja on tehnyt ja kehittänyt kriisityötä 1990–luvulta alkaen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja mm. sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman tutkimuksen Myyyrmannin uhrien ja omaisten ja suomalaisten henkirikosuhrien omaisten selviytymisestä ja kokemuksista saamistaan palveluista tavoitteena kriisiauttamisen kehittäminen.

www.soilipoijula.fi

Sisältö

Kriisityötä koskevat käsitykset ja kokemukset ovat hyvin ristiriitaisia ja koulutukset kirjavia. 2000-luvun alussa käytiin debriefing-debattia ja sitä heräteltiin uudelleen vuonna 2017 Helsingin Sanomien Jokelan uhrien kokemuksia koskeneessa jutussa ja lehden jutulla lukijoilleen tekemästä kyselystä kokemuksista kriisiavusta, jota höystivät psykiatrian professoreiden kriittiset kommentit. Tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaan psykologista debriefing-menetelmää ei pitäisi käyttää rutiinisti, vaan kriisiauttamisessa tarvitaan monia erilaisia menetelmiä ja niiden käytön tulee perustua arviointiin ja tukea toipumista.

Suomessa kriisityössä ja sitä koskevissa julkaisuissa nojaudutaan edelleen Cullbergin traumaattisen kriisin vaihemallin, josta muissa maissa on luovuttu. Tutkittaessa traumatisoituneita ja surevia on jo kauan sitten todettu, etteivät he todellisuudessa toivu vaihemallien mukaisesti, vaan yksilöllisesti omalla tavallaan ja omassa tahdissaan. Tämä koulutus perustuu uuteen kriisikäsitykseen ja koulutuksessa tutustutaan kriisiauttamisen luonnollista toipumista tukeviin tutkimusnäyttöön perustuviin suositeltuihin menetelmiin.

Voit osallistua koko koulutusiltapäiväsarjaan tai yksittäiseen osioon / osioihin.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Saat koulutusiltapäivien tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko koulutusiltapäiväsarja 890 € TAI yksittäinen iltapäivä 140 € / tilaisuus sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilun

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koko luentosarja: 4.4. mennessä

Yksittäiset iltapäivät: kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa

Luentosarja toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.