Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Alppihiihdon ohjaajakurssi (taso 1) Rukalla Alpine ski instructor course at Ruka (level 1) Kuusamo 9.11.2019-17.11.2019
2 Älylaite tutuksi -kurssi, keskusta Kuusamo 18.09.2019-16.10.2019
3 Alppihiihdon jatkokurssi (taso 3) Rukalla talvella 2019 / Alpine ski instructor course (level 3) at Ruka in Winter 2019 Kuusamo 30.11.2019–8.12.2019
4 Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op Kuusamo 7.9.2019 alk.
5 Viestintä 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
6 Maahanmuuttajalapsi varhaiskasvatuksessa Kuusamo 01.10.2019
7 Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaan hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen Kuusamo 12.10.2019
8 Tiedonhallintalaki Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.10.2019
9 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
10 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – esimiehen juridiset keinot laadun varmistamiseksi Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2019
11 Robottipaja, alkeet Kuusamo 30.10.2019
12 Älylaite tutuksi -kurssi, Törmänen Kuusamo 31.10.2019-28.11.2019
13 Saavutettavuusdirektiivi käytännössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.11.2019
14 Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat Kuusamo 06.11.2019
15 Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2019
16 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.11.2019
17 EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen julkisissa hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.11.2019
18 Akuutissa kriisissä olevan asiakkaan tai potilaan kohtaaminen - psykologinen ensiapu Kuusamo 21.11.2019
19 Pesänselvittäjä ja pesänjakaja – Oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.11.2019
20 Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.11.2019
21 Konkurssipesän käytännön hoitaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.12.2019
22 Ajankohtaista sivistystoimen hankinnoista Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.01.2020
23 Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen Kuusamo 29.01.2020
24 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
25 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
26 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2020-20.02.2020
27 Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.02.2020
28 Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.02.2020
29 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
30 Kirjaaminen sosiaalialalla Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.03.2020
31 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
32 Vanhusten suun hoito Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020
33 Tietosuojavastaavan osaaminen ajan tasalle! Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.05.2020
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä