Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Alppihiihdon ohjaajakurssi (taso 1) Rukalla Alpine ski instructor course at Ruka (level 1) Kuusamo 9.11.2019-17.11.2019
2 Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op Kuusamo 07.09.2019 alk.
3 Alppihiihdon jatkokurssi (taso 3) Rukalla talvella 2019 / Alpine ski instructor course (level 3) at Ruka in Winter 2019 Kuusamo 30.11.2019–8.12.2019
4 Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op Kuusamo 15.04.2019-07.10.2019
5 Google Suite for Education -alkeet Kuusamo 04.09.2019
6 Kinestetiikan syventävä kurssi Kuusamo 10.09.2019-12.09.2019
7 Digityökaluja digitutoreille 3 op Kuusamo 18.09.2019-15.10.2019
8 Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019
9 Viestintä 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
10 Eläinlääkärin juridiikkaa – haastavat asiakkaat Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.09.2019
11 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Kuusamo 27.09.2019
12 Luovat menetelmät oppimisen, tunnekasvatuksen ja lapsen minäkuvan tukena Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 30.09.2019-14.10.2019
13 Maahanmuuttajalapsi varhaiskasvatuksessa Kuusamo 01.10.2019
14 Syömishäiriöiden tunnistaminen ja auttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2019
15 Työaikalain kokonaisuudistus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 02.10.2019
16 Tavoitteena sujuva lukutaito - teoriaa ja harjoituksia Kuusamo 05.10.2019
17 Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 08.10.2019
18 Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 09.10.2019
19 Monialaista oppimista metsässä tai pihalla Kuusamo 12.10.2019
20 Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka kieltenopetuksessa Kuusamo 12.10.2019
21 Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaan hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen Kuusamo 12.10.2019
22 Tiedonhallintalaki Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.10.2019
23 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
24 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – esimiehen juridiset keinot laadun varmistamiseksi Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2019
25 Robottipaja, alkeet Kuusamo 30.10.2019
26 Saavutettavuusdirektiivi käytännössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.11.2019
27 Perusopetuksen pedagogiset asiakirjat Kuusamo 06.11.2019
28 Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2019
29 Lumilautailun ohjaajakurssi, taso 1, Rukalla, Snowboard Instructor Course, Level 1, at Ruka in Autumn 2019 Kuusamo 09.11.2019-17.11.2019
30 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.11.2019
31 EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen julkisissa hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.11.2019
32 Akuutissa kriisissä olevan asiakkaan tai potilaan kohtaaminen - psykologinen ensiapu Kuusamo 21.11.2019
33 Pesänselvittäjä ja pesänjakaja – Oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.11.2019
34 Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.11.2019
35 Konkurssipesän käytännön hoitaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.12.2019
36 Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen Kuusamo 29.01.2020
37 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
38 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
39 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä