Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Arjen ACC -miten käyttää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja arjen tilanteissa? Pyhäjärvi, Ylivieska 14.11.2019
2 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
3 Avoimet yliopisto-opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa lukuvuonna 2019–2020 Pyhäjärvi, Ylivieska 2019-2020
4 Eläinlääkärin juridiikkaa – haastavat asiakkaat Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.09.2019
5 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-25.05.2020
6 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 2019-2020
7 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
8 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
10 EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen julkisissa hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.11.2019
11 Filosofia 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
12 Filosofia 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
13 HYP-käynnistäjäkoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 27.11.2019-28.11.2019
14 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
15 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019-01.10.2019
16 Ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarja syksyllä 2019 Ylivieskassa Ylivieska 25.09.2019-04.12.2019
17 Japani-opinnot, perusopinnot 25 op Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2019-31.05.2020
18 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2019
19 Konkurssipesän käytännön hoitaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.12.2019
20 Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 09.10.2019
21 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 04.10.2019-31.12.2020
22 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
23 Laulupiirtämisen jatkokurssi -Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (kevät 2020) Pyhäjärvi, Ylivieska 28.01.2020
24 Laulupiirtämisen perusteet Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
25 Luovat menetelmät oppimisen, tunnekasvatuksen ja lapsen minäkuvan tukena Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 30.09.2019-14.10.2019
26 Lyhytterapeuttiset interventiot Pyhäjärvi, Ylivieska 19.09.2019-20.09.2019
27 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
28 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 25.09.2019-31.07.2020
29 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.11.2019
30 Neuropsykiatriset syventävät jatko-opinnot 6 op Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2019-28.11.2019
31 NLP -elämäntaitoja ja hyvinvointia Pyhäjärvi, Ylivieska 30.11.2019
32 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
33 Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.11.2019
34 Pesänselvittäjä ja pesänjakaja – Oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.11.2019
35 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – esimiehen juridiset keinot laadun varmistamiseksi Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2019
36 Python-ohjelmointia opettajille Oulu, Ylivieska 05.10.2019-09.11.2019
37 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
38 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
39 Saavutettavuusdirektiivi käytännössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.11.2019
40 Selkokieli tutuksi! Koulutuspäivä selkokielestä, selkeästä kirjoittamisesta ja eri ikäisille sopivista kirjoista Pyhäjärvi, Ylivieska 11.09.2019
41 Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2019
42 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.09.2019-31.12.2020
43 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Ylivieska 21.09.2018-31.12.2019
44 Syömishäiriöiden tunnistaminen ja auttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2019
45 Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille Oulu, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
46 Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 08.10.2019
47 Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019
48 Tavallisimmat muistisairaudet: oireet, diagnostiikka ja hyvä hoito Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2019
49 Tiedonhallintalaki Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.10.2019
50 Työaikalain kokonaisuudistus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 02.10.2019
51 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
52 Varga Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 29.11.2019-22.02.2020
53 Viestintä 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
54 Vinkkejä uusista lasten- ja nuorten kirjoista ja lukemaan innostamisen tavoista Pyhäjärvi, Ylivieska 07.11.2019
55 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Pyhäjärvi, Ylivieska 10.03.2020
56 Voimavaroja logoterapeuttisesta ajattelusta Pyhäjärvi, Ylivieska 13.02.2020
57 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2021
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä