Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Asunto- ja kiinteistökaupan virhevastuu erityisesti kosteus- ja homeongelmien näkökulmasta Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.05.2018
2 AVH-potilaan moniammatillinen kuntoutus Pyhäjärvi, Ylivieska 09.05.2018
3 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 01.01.2018-31.12.2018
4 Draamakasvatus 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018-31.07.2019
5 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Ylivieska 01.08.2017-31.12.2018
6 Englannin abikurssi (25 t) Ylivieska 03.08.2018-08.08.2018
7 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018-28.11.2018
8 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_jatko-opinnot_2019 Pyhäjärvi, Ylivieska 13.01.2019-20.03.2019
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Raahe, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
10 Esteellisyyspäivä (kevät 2018) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.05.2018
11 Esteellisyyspäivä (syksy 2018) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2018
12 Farmasia 25 op (UEF) Raahe, Ylivieska 12.09.2017-31.12.2018
13 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
14 Hauskaa kielenhuoltoa! Pyhäjärvi, Ylivieska 13.11.2018
15 Historia 25 op (JY) Ylivieska 01.09.2017-31.07.2018
16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019 -Syksy 2019
17 Hyvä terveysneuvonta Pyhäjärvi, Ylivieska 08.05.2018
18 Ikäihmisten diabetes Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 15.03.2018-27.04.2018
19 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
20 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY) Ylivieska 01.09.2017-16.05.2018
21 Ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarja kevät 2018 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.01.2018-09.05.2018
22 Johtaminen 26 op (VY) Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
23 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 16.11.2018
24 Kaavoitusjuridiikan ABC Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 14.05.2018
25 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
26 Kasvatustiede 25(JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
27 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska 07.09.2017-31.07.2018
28 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska Syksy 2018
29 Katujen puhtaanapitovastuu kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 23.11.2018
30 Kiusaaminen hallintaan Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.10.2018
31 KRIISI! – tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö -koulutusiltapäiväsarja Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.04.2018-29.01.2019
32 Kunnan johtaminen, päätöksenteko ja kokousmenettely Pyhäjärvi, Ylivieska 04.09.2018
33 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 30.09.2016-31.12.2017
34 Lisää elinvoimaa kilpailutuksilla: Paikallisuus, työllisyys ja ympäristö hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 23.05.2018
35 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu, Ylivieska 18.09.2017-31.12.2018
36 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
37 Markkinointi 25 op ( VY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
38 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY) - ayKKAS2103 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
39 Näin syntyy tehokasta tekstiä Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2018
40 OVTES-ajankohtaispäivä yleissivistävälle koulutukselle Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.04.2018
41 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (VY) Ylivieska 5.5.2018-31.12.2018
42 Psykologia 15 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
43 Psyykkiset traumat 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
44 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
45 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska Syksy 2018
46 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF) Ylivieska 21.01.2017-31.07.2018
47 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2018-2020
48 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Ylivieska Syksy 2018
49 Stressilääketiede 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.09.2017-14.03.2018
50 Syömishäiriöisen yksilö- ja perhekeskeinen hoito ahdistuneisuuden hallinnassa 2 op Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.03.2018-17.05.2018
51 Tuotantotalous 25 (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.08.2018-31.07.2019
52 Tuotantotalous 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 24.08.2017-31.07.2018
53 Vahingonkorvausvastuu kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.09.2018
54 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
55 Valtiontukipäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 22.11.2018
56 Varga-Nemenyi -menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2018-13.10.2018
57 Venäjän alkeiskurssi I 5 op(OY) Ylivieska Syksy 2018-Kevät 2019
58 Virkarikokset kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 29.10.2018
59 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 20.04.2018-31.12.2019
60 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
61 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op (VY) Ylivieska 03.04.2018-31.07.2018
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä