Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Arjen ACC -miten käyttää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja arjen tilanteissa? Pyhäjärvi, Ylivieska 14.11.2019
2 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.11.2019
3 Avoimet yliopisto-opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa lukuvuonna 2019–2020 Pyhäjärvi, Ylivieska 2019-2020
4 Eläinlääkärin juridiikkaa – haastavat asiakkaat Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.09.2019
5 Elämänkatsomustieto 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-25.05.2020
6 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 2019-2020
7 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 28.10.2019
8 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
9 Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - ay700682A Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.11.2019-04.05.2020
10 EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) huomioiminen julkisissa hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.11.2019
11 Filosofia 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
12 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Ylivieska 01.10.2018-31.12.2019
13 Filosofia 35 op (OY) Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.10.2019-31.12.2020
14 Gerontologia 26 op (JY) Kuusamo, Oulu, Ylivieska 18.09.2019-31.07.2020
15 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
16 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019-01.10.2019
17 Ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarja syksyllä 2019 Ylivieskassa Ylivieska 25.09.2019-04.12.2019
18 Japani-opinnot, perusopinnot 25 op Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2019-31.05.2020
19 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2019
20 Kasvatustiede 25 (JY) Ylivieska 11.09.2018-31.07.2019
21 Kasvatustiede 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 11.09.2019-31.07.2020
22 Konkurssipesän käytännön hoitaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.12.2019
23 Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 09.10.2019
24 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 04.10.2019-31.12.2020
25 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.02.2020
26 Laulupiirtämisen jatkokurssi -Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia (kevät 2020) Pyhäjärvi, Ylivieska 28.01.2020
27 Laulupiirtämisen perusteet Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
28 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Ylivieska 24.09.2019-31.12.2020
29 Luova kirjoittaminen 35 op (TY) Ylivieska 24.09.2019-31.07.2022
30 Luovat menetelmät oppimisen, tunnekasvatuksen ja lapsen minäkuvan tukena Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 30.09.2019-14.10.2019
31 Lyhytterapeuttiset interventiot Pyhäjärvi, Ylivieska 19.09.2019-20.09.2019
32 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu, Raahe, Ylivieska 13.09.2019-31.12.2020
33 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
34 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 25.09.2019-31.07.2020
35 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.11.2019
36 Neuropsykiatriset syventävät jatko-opinnot 6 op Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2019-28.11.2019
37 Nuorisotutkimukset perusopinnot 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 18.09.2019-31.07.2020
38 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
39 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – esimiehen juridiset keinot laadun varmistamiseksi Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2019
40 Python-ohjelmointia opettajille Oulu, Ylivieska 05.10.2019-09.11.2019
41 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
42 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
43 Saavutettavuusdirektiivi käytännössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.11.2019
44 Selkokieli tutuksi! Koulutuspäivä selkokielestä, selkeästä kirjoittamisesta ja eri ikäisille sopivista kirjoista Pyhäjärvi, Ylivieska 11.09.2019
45 Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2019
46 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.09.2019-31.12.2020
47 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Ylivieska 21.09.2018-31.12.2019
48 Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 2019-2020
49 Syömishäiriöiden tunnistaminen ja auttaminen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2019
50 Sähköiset kokeet – työkaluja opettajille Oulu, Ylivieska 11.11.2019-12.11.2019
51 Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 08.10.2019
52 Tartu toimeen! Työkaluja työskentelytaitojen opettamiseen Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2019
53 Tavallisimmat muistisairaudet: oireet, diagnostiikka ja hyvä hoito Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2019
54 Terveysliikunta 25 op (UEF) (ent. liikuntalääketiede) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.09.2019-31.12.2020
55 Tiedonhallintalaki Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.10.2019
56 Työaikalain kokonaisuudistus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 02.10.2019
57 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
58 Varga Neményi -menetelmä 3. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2019-09.11.2019
59 Varga Neményi-menetelmän tutustumiskurssi Pyhäjärvi, Ylivieska 20.09.2019
60 Viestintä 25 op (OY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska Lv 2019-2020
61 Vinkkejä uusista lasten- ja nuorten kirjoista ja lukemaan innostamisen tavoista Pyhäjärvi, Ylivieska 07.11.2019
62 Voimavaroja logoterapeuttisesta ajattelusta Pyhäjärvi, Ylivieska 13.02.2020
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä