Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 AVH-potilaan moniammatillinen kuntoutus Pyhäjärvi, Ylivieska 29.11.2018
2 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Ylivieska 01.01.2018-31.12.2018
3 Draamakasvatus 25 op (JY) Ylivieska 1.8.2018-31.07.2019
4 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Ylivieska 01.08.2017-31.12.2018
5 Erityishuoltolaki itsemääräämisoikeuden vahvistajana Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 29.11.2018
6 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018-28.11.2018
7 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen_jatko-opinnot_2019 Pyhäjärvi, Ylivieska 13.01.2019-20.03.2019
8 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
9 Esteellisyyspäivä (syksy 2018) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2018
10 Farmasia 25 op (UEF) Raahe, Ylivieska 12.09.2017-31.12.2018
11 Filosofia 25 op (OY) Oulu, Raahe, Ylivieska 01.10.2018-31.12.2019
12 Haasteena päihteet ja niiden käytön puheeksiotto Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2018
13 Hauskaa kielenhuoltoa! Pyhäjärvi, Ylivieska 13.11.2018
14 Henkilötietojen käsittely sosiaali- ja terveystoimen työyhteisössä – esimiehen juridinen näkökulma Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 08.11.2018
15 Historia 25 op (JY) Ylivieska 01.09.2017-31.07.2018
16 Hyvinvoiva työyhteisö Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2018
17 Hyvä hankintasopimus käytännössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2019
18 Hyvä terveysneuvonta - mitä siihen tarvitaan? Pyhäjärvi, Ylivieska 15.11.2018
19 Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.10.2018
20 Ikääntyminen, muistisairaus ja seksuaalisuus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.09.2018
21 Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
22 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY) Ylivieska 01.09.2017-16.05.2018
23 Ikääntyvien yliopiston luentosarja Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa Syksy 2018 Pyhäjärvi, Ylivieska 19.09.2018-12.12.2018
24 Ilmiöpohjainen kieltenopetus - Toiminnallisten työtapojen workshop Pyhäjärvi, Ylivieska 20.11.2018
25 Johtaminen 26 op (VY) Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
26 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 16.11.2018
27 Kamera käy - video- ja elokuvailmaisua kouluille Pyhäjärvi, Ylivieska 08.11.2018
28 Kasvatustiede 25 (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2018 -31.7.2019
29 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
30 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska 07.09.2017-31.07.2018
31 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Ylivieska 01.09.2018-31.7.2019
32 Katujen puhtaanapitovastuu kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 23.11.2018
33 Kiusaaminen hallintaan Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.10.2018
34 Kohtuus kannattaa -Pinnistelevä ihminen ei voi hyvin Pyhäjärvi, Ylivieska 17.10. 2019
35 Kotikuntoutus vai kuntouttava kotihoito Pyhäjärvi, Ylivieska 27.09.2018
36 KRIISI! – tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö -koulutusiltapäiväsarja Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.04.2018-29.01.2019
37 Kunnan johtaminen, päätöksenteko ja kokousmenettely Pyhäjärvi, Ylivieska 04.09.2018
38 Kuntien osakeyhtiöpäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.02.2019
39 Kuvataideopetus ja visuaalinen lukutaito Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.10.2018-06.10.2018
40 Lasten ja koululaisten erityisruokavaliot Pyhäjärvi, Ylivieska 30.10.2018
41 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 30.09.2016-31.12.2017
42 Lisää elinvoimaa kilpailutuksilla: Paikallisuus, työllisyys ja ympäristö hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.11.2018
43 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu, Ylivieska 18.09.2017-31.12.2018
44 Lääketieteen perusteita 25 op (UEF) Oulu, Raahe, Ylivieska 17.09.2018-31.12.2019
45 Maailmani kuvina -ympäristökasvatusta kuviksen keinoin Pyhäjärvi, Ylivieska 28.03.2019
46 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
47 Monialainen ja ilmiöpohjainen kieltenopetus -Oppimateriaalin tuottaminen ja arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 09.04.2019
48 Monialainen ruokakulttuuri kotitaloudessa Pyhäjärvi, Ylivieska 06.10.2018
49 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op (LY) - ayKAPS0113 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.11.2018-01.12.2018
50 Näin syntyy tehokasta tekstiä Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2018
51 Perintäpäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 14.02.2019
52 Psykologia 15 op (TY) Ylivieska Syksy 2018
53 Psyykkiset traumat 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska Syksy 2018
54 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF) Ylivieska Kevät 2019
55 Ravitsemustiede 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 19.09.2018-31.12.2019
56 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF) Ylivieska 27.09.2018-04.2019
57 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF) Ylivieska 21.01.2017-31.07.2018
58 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2018-2020
59 Sosiaalipsykologia 25 op (UEF) Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska 21.09.2018-31.12.2019
60 Tapahtumat ja kuinka niitä tehdään Pyhäjärvi, Ylivieska 25.01.2019-26.01.2019
61 Tervettä suorituskykyä: Tuloksia vammoja ennaltaehkäisten ja suorituskykyä maksimoiden Pyhäjärvi, Ylivieska 12.09.2018-28.02.2019
62 Toiminnallinen arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2019
63 Toiminnallinen kielen oppiminen Pyhäjärvi, Ylivieska 01.11.2018
64 Tuotantotalous 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 24.08.2017-31.07.2018
65 Työelämän ajankohtaista juridiikkaa – Sote, työssäoppijat ja työsuhteen sääntely Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2018
66 Työntekijätaidot -Alaisena, ammattilaisena ja taitajana työyhteisössä Pyhäjärvi, Ylivieska 10.10.2018
67 Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat Pyhäjärvi, Ylivieska 09.10.2018
68 Vahingonkorvausvastuu kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.09.2018
69 Valokuvauksen työpaja 7 op (LY) Ylivieska 01.01.2019-31.07.2019
70 Valtiontukipäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 22.11.2018
71 Vanhusten ja muun aikuisväestön erityisruokavaliot Pyhäjärvi, Ylivieska 03.10.2018
72 Varga-Nemenyi -menetelmä 2. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 13.09.2018-13.10.2018
73 Venäjän alkeiskurssi I 5 op (OY) Ylivieska Kevät 2019
74 Virkarikokset kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 29.10.2018
75 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 20.04.2018-31.12.2019
76 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Ylivieska Syksy 2018
77 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op (VY) Ylivieska 03.04.2018-31.07.2018
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä