Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kesäyliopiston koulutustarjonta

Valitse haluamasi hakuehdot Näytä-rivin valikosta ja klikkaa Hae.
Choose the terms for your search from Näytä and press Hae.

Valittavanasi ovat seuraavat hakuehdot:

  • Valitse kategoria: valitse se aihealue, jonka koulutukset haluat saada näkyviin
  • Valitse se kesäyliopiston toimipaikka, jonka koulutukset haluat näkyviin. Voit valita myös kaikki toimipaikat tai toimipaikkojen yhteystoteutuksena järjestämät koulutukset.
  • Valitse, haluatko koulutuslistauksen aika- vai aakkosjärjestyksessä.
  • Klikkaa lopuksi Hae-painiketta.

Näytä:

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Asiakkaan itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaistyössä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 28.11.2017-30.11.2017
2 Autismin kirjo tutuksi Pyhäjärvi, Ylivieska 12.10.2017-23.11.2017
3 Design management ja palvelumuotoilu 25 op (LY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.1.2018-31.12.2018
4 Draamakasvatus 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.1.2018-31.12.2018
5 Elämänkatsomustieto 35 op (OY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2017-31.12.2018
6 Ennakkoperintä 2018 ja vuosi-ilmoitukset 2017 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.12.2017
7 Erityishuoltolain muutokset ja niiden vaikutus työkäytäntöihin Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2018
8 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen jatko-opinnot Pyhäjärvi, Ylivieska 12.09.2017-08.11.2017
9 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 1.1.2018- 31.12.2018
10 Eriyttävä opetus oppimisen tukena Pyhäjärvi, Ylivieska 23.11.2017-30.11.2017
11 Farmasia 25 op (UEF) Raahe, Ylivieska 12.09.2017-31.12.2018
12 Fysioterapia 20 op (Savonia AMK) Pyhäjärvi, Ylivieska 08.09.2017-19.05.2018
13 Historia 25 op (JY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.7.2018
14 Hoitajan valmiudet kliiniseen tutkimiseen; osa sydämen ja verenkierron tutkiminen Pyhäjärvi, Ylivieska 21.11.2017
15 Huumeita, täälläkö? Pyhäjärvi, Ylivieska 28.11.2017
16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-30 op (UEF) Ylivieska Kevät 2018-Syksy 2018
17 Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.12.2017
18 Ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarja syksy 2017 Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.09.2017-29.11.2017
19 Isovihan miehitys 1714-1721 Kalajokilaaksossa Ylivieska 27.9.2017
20 Johtaminen 26 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
21 Jännittäjäryhmän ohjaaja-koulutus Pyhäjärvi, Ylivieska 13.10.2017
22 Kasvatustiede 25 op (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.08.2017-31.07.2018
23 Kasvatustiede 35 op (OY) Kuusamo, Pyhäjärvi, Ylivieska 07.09.2017-31.07.2018
24 Kolme pientä porrasta - oppimisen ja koulun käynnin tuki Pyhäjärvi, Ylivieska 20.02.2018
25 Kuntien ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden ajankohtaispäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.01.2018
26 Kuntien muuttuva alv-ympäristö - sote-uudistuksen käytännön vaikutukset Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.11.2017
27 Kuntien osakeyhtiöpäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 23.11.2017
28 Laatukäsikirja yksityisille sosiaali- ja terveysalan toimijoille (6 pv) Pyhäjärvi, Ylivieska 08.12.2017-18.05.2018
29 Laatukäsikirjan päivitys yksityisille sosiaali- ja terveysalan toimijoille (2 pv) Pyhäjärvi, Ylivieska 07.12.2017-11.01.2018
30 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Oulu, Ylivieska 30.09.2016-31.12.2017
31 Lisää elinvoimaa kilpailutuksilla: Paikallisuus, työllisyys ja ympäristö hankinnoissa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 31.01.2018
32 Lukemaan oppiminen kymmensormijärjestelmällä kirjoittamalla Pyhäjärvi, Ylivieska 07.11.2017
33 Luova kirjoittaminen 25 op (TY) Oulu, Ylivieska 18.09.2017-31.12.2018
34 Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.01.2018-31.07.2018
35 Näppäintaitojen opettaminen isommille koululaisille Pyhäjärvi, Ylivieska 08.11.2017
36 Oikeus yhteiskunnassa 5op (VY) Ylivieska 8.12. - 31.12.2017
37 Oikeussuoja hallinnossa 5 op (VY) Ylivieska 1.1.2018-31.7.2018
38 Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.10.2017
39 Oppimaan oppimisen taitojen ohjaaminen esi- ja alkuopetuksessa ja alakoulussa Pyhäjärvi, Ylivieska 03.10.2017
40 Oppimaan oppimisen taitojen ohjaaminen yläkoulussa/nuorilla Pyhäjärvi, Ylivieska 20.09.2017
41 Ostovähennykset arvonlisäverotuksessa - ongelmatilanteet ja rajanvedot Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.11.2017
42 Otan osaa, jos osaan. Kuinka kannatella surevaa? Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 15.11.2017
43 Perintäpäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.11.2017
44 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (VY) Ylivieska 5.5.2018-31.12.2018
45 Rasitus EKG-hoitajan osaaminen Pyhäjärvi, Ylivieska 21.02.2018
46 Raskauden ajan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi Pyhäjärvi, Ylivieska 22.11.2017
47 Rikosoikeuden ajankohtaispäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.11.2017
48 Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF) Ylivieska 21.01.2017-31.07.2018
49 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska kevät 2018-syksy 2019
50 Sairauspoissaolojen hallinta esimiehen keinoin Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.02.2018
51 Sherborne-liikunnan peruskurssi (16 t) Pyhäjärvi, Ylivieska 10.11.2017-11.11.2017
52 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.10.2017-12.10.2017
53 Sivistyslautakunnan koulutusilta Pyhäjärvi, Ylivieska 18.10.2017
54 Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.10.2017
55 Spirometria Pyhäjärvi, Ylivieska 04.04.2018
56 Stressilääketiede 3 op (TY) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.9.2017-31.12.2017
57 Suomi 100 vuotta (TY) Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.10.2017-31.05.2018
58 Syrjäytymisestä selviytymiseen Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 22.11.2017
59 Talousoikeus 25 op (VY) Ylivieska Syksy 2017- Kevät 2018
60 Tarinasäveltämisen perusteet 4 op Pyhäjärvi, Ylivieska 18.11.2017-21.01.2018
61 Tehokas perhevarallisuuden suunnittelu Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.11.2017
62 Teknisen sektorin päätöksenteko ja verkkojulkisuus Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 08.11.2017
63 Traumatietoinen kriisityö Pyhäjärvi, Ylivieska 11.10.2017
64 Tuotantotalous 25 op (OY) Kuusamo, Raahe, Ylivieska 24.08.2017-31.07.2018
65 Työoikeuden ajankohtaispäivä Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 21.02.2018
66 Uusi kuntalaki pintaa syvemmältä Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 21.09.2017-22.09.2017
67 Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat Oulu, Pyhäjärvi, Ylivieska 17.10.2017-18.10.2017
68 Valehtelua, toiveajattelua, outoja uskomuksia, ajatusvääristymiä ja psykoottisia harhoja Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 29.11.2017
69 Valtuutetun kuntahallinnon perusteet Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.08.2017-05.10.2017
70 Varga-Nemenyi-menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa Pyhäjärvi, Ylivieska 12.10.2017-18.11.2017
71 Verkkotiedottamisen ABC kunnassa Kuusamo, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 09.11.2017
72 Vero-oikeus 6 op (VY) Ylivieska Kevät 2018
73 Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 1.8.2017-31.7.2018
 

Löysitkö etsimäsi? Ota tarvittaessa yhteyttä kesäyliopiston toimipaikkoihin: Ota yhteyttä
Did you find what you were looking for? Please contact summer university offices if needed: Ota yhteyttä