Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Koulutusekonomian perusteet 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 7.1.-27.02.2020

  - Luennot: ti 7.1., ke 8.1., to 9.1.2020 klo 17-21
  - Verkkoseminaari Moodlessa ma 20.1. - su 26.1.2020
  - Verkkotentti Moodlessa to 30.1. klo 17:00 - su 2.2.2020 klo 23:59 välisenä aikana (vastaamisaika 3 tuntia)
  - Ensimmäinen uusintatentti Moodlessa to 13.2.2020 klo 17:00-20:00
  - Toinen uusintatentti Moodlessa to 27.2.2020 klo 17:00-20:00

Kouluttaja

Opettaja: KT Kimmo Kontio

Tutor: Tero Suutari (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa koulutusekonomian peruskäsitteet, teoriat ja mallit sekä
 • kykenee niiden avulla jäsentämään pedagogisten instituutioiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.
 • Lisäksi opiskelija on omaksunut käsitteellisiä välineitä arvioida koulutusta koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon riippuvuussuhteita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään koulutusekonomian teoreettisiin ja käsitteellisiin tapoihin tarkastella koulutusta. Keskeistä on hahmottaa pedagogisten instituutioiden ja työmarkkinoiden suhdetta selittävät perusteoriat ja mallit, koulutuksen merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, sekä tunnistaa koulutusjärjestelmää koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon välisiä riippuvuussuhteita.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1

Suoritustapa

 • Kontaktiopetusta/verkkoseminaari (22 t), itsenäistä työskentelyä (113 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Sovitaan kurssin alussa.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Koulutussuunnittelu ja -ekonomia I  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).