Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Jakso 1: tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin ajalla 1.8.-20.8.2019. Ti, ke ja to klo 16.30-20.30 ja la klo 10-14 ja 14-18.
Jakson 1 välikoe tiistain 20.8. opetuksen yhteydessä

Jakso 2: tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin ajalla 22.8.-5.9.2019. Ti, ke ja to klo 16.30-20.30 ja la klo 10-14 ja 14-18.
Jakson 2 välikoe torstain 5.9. opetuksen yhteydessä

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Lähiopetus

Toteutustapa

Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 73h

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen; Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen (4. laitos, 2018)

Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

19.7.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.