Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa 35 op

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

Aika ja paikka

5.10.19–16.8.20
Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä.

Koulutus edellyttää sitoutumista lähiopetukseen ja tehtävien suorittamiseen. Kaikessa lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Kohderyhmä

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapian menetelmiä hyödynnetään kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä.

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen osan Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai jonkin muun, kirjallisuusterapiayhdistyksen hyväksymän koulutuksen (ei koske lyhytkursseja).

Kouluttaja

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, tietokirjailija, FM Marja-Riitta Vainikkala
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto

Vierailevat kouluttajat:
Informaatikko Kaisu Clarot
Tietokirjailija, lyhytterapeutti, FM Taru Hallikainen
Psyko- ja kirjallisuusterapeutti, lääkäri, FM Mirja Heikkilä
Kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen
Psykiatrian erikoislääkäri Anne Pelkonen
Kirjailija, musiikkiterapeutti Jukka Tervo
Psykoterapeutti VET, TtK Sarianna Virpikari

Sisältö

Huom. muutokset sisällössä ja aikataulussa ovat mahdollisia.


I Kirjallisuusterapian suuntauksia ja lähestymistapoja 1
5.–6.10.19, la–su klo 10.00–16.45

- Johdatus: koulutuskäytäntö ja -sopimukset - Marja-Riitta Vainikkala, Pirjo Suvilehto
- Kirjallisuusterapia luovien ja ekspressiivisten terapioiden kentällä - M-R Vainikkala
- Kirjallisuusterapian historia - P. Suvilehto
- Sanallistaminen kirjallisuusterapiassa - Mirja Heikkilä
- Ohjeistus ja aikataulut: ryhmän perustaminen, suunnittelu, raportti, välitehtävät, lopputyö, kouluttajien ohjaamat terapiaryhmät, harjoitukset - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

II Kirjallisuusterapian suuntauksia ja lähestymistapoja 2
23.–24.11.19, la–su klo 10.00–16.45

- Vuorovaikutuksellisuus kirjallisuusterapiassa - Päivi Kosonen
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

III Kirjallisuusterapian prosesseista 1
14.–15.12.19, la–su klo 10.00–16.45

- Kirjoittamisen ja lukemisen prosessit - P. Suvilehto
- Ryhmädynamiikka ja ohjausprosessi - Sarianna Virpikari
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

IV Kirjallisuusterapian prosesseista 2
18.–19.1.20, la–su klo 10.00–16.45

- Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia - P. Suvilehto
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - P. Suvilehto

V Kirjallisuusterapiaohjaajan asiakkaat ja sovellusalueet 1
22.–23.2.20, la–su klo 10.00–16.45

- Masennus, traumat, kriisit - Anne Pelkonen
- Kirjoittamisen ja lukemisen prosessit - M-R Vainikkala
- Sanataideopetus - M-R Vainikkala
- Ikäihmiset ja muistelukirjoittaminen - M-R Vainikkala
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

VI Kirjallisuusterapiaohjaajan asiakkaat ja sovellusalueet 2
28.–29.3.20, la–su klo 10.00–16.45

- Työhyvinvointi: vuorovaikutuksellisuus ja myötätunto - Taru Hallikainen
- Lasten ja nuorten terapia - Jukka Tervo
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

VII Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 1
25–26.4.20, la–su klo 10.00–16.45

- Kirjastotyö - Kaisu Clarot
- Hoitava lukeminen, terapeuttinen kirjoittaminen - P. Suvilehto
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

VIII Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 2
9.–10.5.20, la–su klo 10.00–16.45

- Hoitava lukeminen - M-R Vainikkala
- Terapeuttinen kirjoittaminen ja elämäkerrallisuus - M-R Vainikkala    
- Opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot, palaute ja työnohjaus - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

IX Kirjallisuusterapiaohjaajaharjoittelu 1
6.–7.6.20, la–su klo 10.00–16.45

- Lopputöiden läpikäynti - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

X Kirjallisuusterapiaohjaajaharjoittelu 2
15.–16.8.20, la–su klo 10.00–16.45

- Ohjaajan persoonallisuus, voimavarat ja jaksaminen - M-R Vainikkala
- Lopputöiden läpikäynti ja koulutuksen päättäminen - M-R Vainikkala, P. Suvilehto

Hinta

2100 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Koulutus laskutetaan viidessä 420 € suuruisessa erässä
(loka- ja marraskuu 2019, helmi-, huhti- ja kesäkuu 2020).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja hakemusten jättäminen    

6.9.19 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Koulutukseen otetaan 15 henkilöä ilmoittautumisten, hakemusten ja haastattelujen perusteella. Haastatteluaika ilmoitetaan myöhemmin.

Toimi näin:
1. Ilmoittaudu ensin koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake, joka avautuu tämän sivun lopussa olevan Ilmoittaudu-painikken kautta.
2. Ilmoittautumisen jälkeen täytä hakemus tällä sivulla: Siirry hakulomakkeeseen

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.