Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kirjallisuusterapia 25 op

Aika ja paikka

27.1. - 28.10.18, Oulu

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon, kasvatusalan, psykologian, erityiskasvatuksen tai kirjastotieteen opintoja suorittaneille, kansalais- ja kansanopistojen kirjallisuus- ja kirjoittajapiirien vetäjille sekä eri laitoksissa terapiatyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille (esim. psykiatriset sairaalat, vankilat, vanhusten hoitolaitokset, lastentarhat, kirjastot, seurakunnat, oppilaitokset, erityiskasvatus- ja vammaishuollon laitokset).

Kesäyliopiston järjestämä Kirjallisuusterapia 25 op -kokonaisuus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry suosittelee, että henkilöt, jotka ovat käyneet Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyn Kirjallisuusterapian perusteet -koulutuksen (vähintään 25 op), voivat käyttää kirjallisuusterapiaohjaaja-nimikettä. Kirjallisuusterapiaohjaaja on oikeutettu vetämään kasvuryhmiä. Koulutuksesta on hyötyä myös esim. luovan kirjoittamisen ohjaajan työssä.

Kirjallisuusterapeutti-nimikettä voi halutessaan käyttää, jos henkilöllä on edellä mainitun koulutuksen lisäksi riittävästi työkokemusta kirjallisuusterapian ja/tai luovan kirjoittamisen parista ja/tai hänellä on psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva terapiakoulutus.

Kouluttaja

Useita kouluttajia, vastuukouluttaja kirjallisuusterapiaohjaaja Marja-Riitta Vainikkala

Sisältö

Kuva Pixabay

Kirjallisuusterapia pyrkii kirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla tukemaan yksilön henkistä kasvua ja kehitystä itsetuntemusta laajentamalla. Se tarjoaa keinoja elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn.

Koulutus rakentuu seitsemästä jaksosta, joihin kaikkiin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä.

1. Aloitusjakso
27.-28.1.18, la-su klo 10.00-16.45

- Koulutuksen rakenne, suoritustavat ja pelisäännöt (2 t) - Kirjallisuusterapiaohjaaja, tietokirjailija, FM Marja-Riitta Vainikkala
- Tahdon kirjoittaa, kirjailijan näkökulma (2 t) - Kirjallisuuden dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto
- Kirjoittamisterapia - lukemisterapia (2 t) - Marja-Riitta Vainikkala
- Oman kirjoittamisen terapeuttinen merkitys (2 t) - Kirjailija, FM Katri Rauanjoki
- Oman kirjoittamisen terapeuttinen merkitys, tutkijan näkökulma (2 t) - Pirjo Suvilehto
- Harjoitukset (4 t) - Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

2. Mitä kirjallisuusterapia on?
3.-4.3.18, la-su klo 10.00-16.45

- Kirjallisuusterapian historia ja kehitys (4 t) - Dosentti, kirjailija, FT Juhani Ihanus
- Voimaannuttava kirjoittaminen (4 t) - Psyko- ja kirjallisuusterapeutti, lääkäri, FM Mirja Heikkilä
- "Tiedostamattoman rajalla" (2 t) - Pirjo Suvilehto
- Harjoitukset (4 t) - Pirjo Suvilehto

3. Muut taideterapiat
14.-15.4.18, la-su klo 10.00-16.45
- Vapaaehtoiset harjoitukset (5 t) - Pirjo Suvilehto
- Ekspressiivinen taideterapia (3 t) - Taideterapeutti, TK Laura Katriina Aura
- Harjoitukset (4 t) - Pirjo Suvilehto

4. Terapian ulottuvuuksia
19.-20.5.18, la-su klo 10.00-16.45
- Terapia mielenterveystyössä (3 t) - Tietokirjailija, lyhytterapeutti, FM Taru Hallikainen
- Kirjallisuusterapia yksilötyössä (3 t) - Mirja Heikkilä
- Harjoitukset (8 t) - Pirjo Suvilehto

5. Kirjallisuusterapiaa eri ryhmille I
9.-10.6.18, la-su klo 10.00-16.45
- Aikuisten kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät (2 t) - Marja-Riitta Vainikkala
- Luova omaelämänkerrallinen kirjoittaminen (4 t) - Kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen
- Parantavat sanat - kirjallisuusterapia traumojen hoidossa (4 t) - Kriisi- ja traumapsykoterapeutti Jaana Huldén
- Harjoitukset ja lopputyöasiat (4 t) - Marja-Riitta Vainikkala

6. Kirjallisuusterapiaa eri ryhmille II
18.-19.8.18, la-su klo 10.00-16.45
- Lasten kirjallisuusterapia (2 t) - Pirjo Suvilehto
- Kirjallisuusaineiston hakeminen ja valinta (2 t) - Informaatikko Kaisu Clarot
- Psykodraama (3 t) - Psyko- ja kirjallisuusterapeutti, psykologi, TRO Teija Jokipii
- Musiikkiterapia (3 t) - Musiikkiterapeutti Anna Haanpää-Vesenterä
- Harjoitukset ja lopputyöasiat (4 t) - Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

7. Päätösjakso
Osa 1: 8.-9.9.18, la-su klo 10.00-16.45
- Kahden maailman rajalla - kirjallisuusterapia ja sielullinen herkkyys (4 t) - Koulutusanalyytikko Harri Hyyppä
- Lopputöiden käsittely (10 t) - Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

Osa 2: 27.-28.10.18, la-su klo 10.00-16.45
- Sanallistaminen luovissa taideterapioissa (7 t) - FT Karoliina Maanmieli 
- Lopputöiden käsittely (7 t) - Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

Huomioitavaa

Koulutuksen hinta on lisätty kurssitietoihin 5.9.17. Myös ilmoittautuminen on avattu.

Hinta

1800 €, laskutus neljässä erässä (tammi-, maalis-, touko- ja heinäkuussa 2018)

Ilmoittautuminen

10.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan. Kurssi on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.