Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op

Johdatus kirjallisuusterapiaan

Aika ja paikka

23.2. - 18.8.19, Oulu
Ks. tarkemmin kohdasta Sisältö.

Kohderyhmä

Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

Vastuukouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaohjaaja, tietokirjailija, FM Marja-Riitta Vainikkala ja kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto.

Tavoitteet

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapian menetelmiä hyödynnetään kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä.

Sisältö

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

1. Aloitusjakso 23.–24.2.19, la–su klo 10.00–16.45
- Johdanto, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat
- Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä
- Kirjoittaminen kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Tarinallisuus kirjallisuusterapiassa.
- Oman kasvun seurantakirjan aloittaminen
Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

2. jakso 23.–24.3.19, la–su klo 10.00–16.45
- Avainkokemukset ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
- Minuutta kehittävä lukeminen
- Oman kasvun kirja
Pirjo Suvilehto

3. jakso 27.–28.4.19, la–su klo 10.00–16.45
- Päiväkirjamenetelmät
- Sukupuu- ja elämäntarinamenetelmä
- Oman kasvun kirja
Marja-Riitta Vainikkala

4. jakso 1.–2.6.19, la–su klo 10.00–16.45
- Taideterapian mahdollisuuksia: psykodraama, musiikkiterapia, ekspressiivinen taideterapia
- Oman kasvun kirja
Pirjo Suvilehto ja Marja-Riitta Vainikkala sekä vierailevat kouluttajat:
Laura Katriina Aura, taideterapeutti, TK
Teija Jokipii, psyko- ja kirjallisuusterapeutti, psykologi, TRO
Jukka Tervo, kirjailija, musiikkiterapeutti

5. Päätösjakso 17.–18.8.19, la–su klo 10.00–16.45
- Luontokirjoittaminen
- Unista kirjoittaminen
- Oman kasvun kirja
- Koulutuksen päätös
Pirjo Suvilehto, Marja-Riitta Vainikkala

Hinta

1500 €

Laskutus kolmessa 500 € erässä:
1. erä 31.1.19
2. erä 30.4.19
3. erä 31.7.19

Ilmoittautuminen

Kurssilla on vielä tilaa!

15.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.