Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Tavoitteet

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Kielenhuollon perusteet, käsikirjat ja niiden käyttö.

Suoritustapa

Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäistä työskentelyä, tentti.

Harjoitustunneilla on läsnäolovelvollisuus.
Kurssia ei voi suorittaa etänä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

opintojaksot Suomen kielen rakenne ja Kielen kehitys ja vaihtelu

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Verkkomateriaali,
Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.

Hinta

98 €