Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (OY) - ay694938P

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 16.9.-28.10.2019 klo 16.30-19.45 (ei opetusta syyslomaviikolla 43)

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla.

Kouluttaja

Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen pääpiirteet.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot 24 tuntia), verkkomateriaali ja kirjallisuus, itsenäistä työskentelyä, tentti.

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Samaan aikaan on suoritettava Suomen kielen rakenne-kurssi.

Oppimateriaali

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) ja Häkkinen (1994): Agricolasta nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519.

Hinta

98 €