Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tietoa kesäyliopistosta

Koulutusta vuodesta 1951 - suuntana tulevaisuus

FAKTAA

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto palvelee alueensa ihmisiä elinikäisessä oppimisessa heidän ammatillisen ja sivistyksellisen osaamisensa kehittämiseksi.

Toiminnan tavoitteena on alueellisesti painottuva, alueellisista tarpeista nouseva, monipuolinen ja ajankohtainen koulutustarjonta. Lakisääteisen koulutustehtävänsä mukaan kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta sekä koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Kesäyliopisto aloitti korkeakouluopintojen järjestämisen Oulussa vuonna 1951. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toiminta on ollut alkusysäyksenä yliopistokoulutuksen käynnistymiselle ensin Oulussa ja myöhemmin 1970-luvulla maakunnassa, kun alueelle perustetut toimipaikat ryhtyivät järjestämään avointa yliopisto-opetusta. Tänä päivänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla on toimipaikat Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ylläpitämä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto kuuluu muiden Suomen kesäyliopistojen tavoin vapaan sivistystyön oppilaitosten piiriin ja on toiminnaltaan johtavia kesäyliopistoja Suomen 20 kesäyliopiston joukossa. Vuosittain koulutuksiin osallistuu noin 6000 opiskelijaa. Oulun yliopisto, jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat keskeisiä taustayhteisöjä.

TOIMINTA

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena kesäyliopisto suunnittelee ja järjestää monipuolista koulutusta ympäri vuoden. Avoimessa yliopisto-opetuksessa yhteistyötahoina toimivat yliopistot vastaavat opetuksesta.

Kesäyliopiston koulutustarjontaan kuuluvat

  • avoin yliopisto-opetus, joka on tarkoitettu kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta
  • ammatillinen täydennyskoulutus, jota järjestetään eri ammattiryhmille työelämän tarpeista lähtien
  • kieli- ja kulttuurikoulutus
  • lukiolais- ja abikurssit ja yläasteen kertauskurssit
  • ikääntyvien yliopisto ja senioritoiminta
  • tilauskoulutus asiakkaan toiveiden pohjalta suunniteltuna
  • koulutukseen liittyvä kehittämis- ja palvelutoiminta

VISIO

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on verkostoitunut, johtava maakunnallinen aikuiskoulutusorganisaatio, jolla on korkeatasoista ja tunnustettua asiantuntemusta alueensa kehittämisen kannalta keskeisillä koulutusaloilla. 

TILAUSKOULUTUS

Kesäyliopisto järjestää tilauskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
- työyhteisön kehittäminen
- viestintätaidot
- hyvinvointi ja terveyden edistäminen
- ammattiryhmien ajankohtaispäivät
- kieli- ja kulttuurikoulutus

Tavoitteena on tarjota asiakkaalle

Kehitystä
Elämyksiä
Sivistystä
Älynväläyksiä
Ylittämistä
Luovuutta
Iloisuutta
Onnellisuutta
Pätevyyttä
Innostusta
Suvaitsevaisuutta
Tulevaisuutta
Onnistumista!


Tervetuloa opiskelemaan kesäyliopistoon - ympäri vuoden!